Çağrılı BildiriMOBİL CBS UYGULAMALARI ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ

Çağrılı BildiriGELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ; ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ

Çağrılı BildiriİKLİM ÇALIŞMALARINDA GEOİSTATİSTİK ANALİZ MODELLERİ

Çağrılı BildiriTÜRKİYE’DEKİ AKTÜEL BUZUL ALANLARININ CBS VE UA İLE DEĞİŞİM ANALİZİ (1990-2000)

Çağrılı BildiriHİDROLOJİDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI: NİLÜFER ÇAYI HAVZASI

Çağrılı BildiriADA TEMELLİ BİR YOL AĞI SEÇME/ELEME YÖNTEMİ

Çağrılı BildiriANTALYA ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI

Çağrılı BildiriTEKNOLOJİK AFETLERDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMI

Çağrılı BildiriEKOLOJİ TABANLI ENVANTER, PLANLAMA ve YÖNETİM UYGULAMALARINDA CBS’NİN KULLANILMASI

Çağrılı BildiriSAMSUN İLİ VAKIF BİLGİ SİSTEMİNİN TASARLANMASI VE GERÇEKLEŞTİRİMİ

Çağrılı BildiriÖLÜ DOĞUMLARIN CBS İLE ANALİZİ VE YORUMLANMASI: KOCAELİ İLİ ÖRNEĞİ

Çağrılı BildiriAÇIK KAYNAK KODLU GRASS CBS YAZILIMININ PARDUS İŞLETİM SİSTEMİ ÜZERİNDE ÇALIŞMASI

Çağrılı BildiriCBS KULLANIMI İLE KANSER VE ÖLÜM ORANLARI HARİTALARI: KÜTAHYA İLİ ÖRNEĞİ

Çağrılı BildiriADAPAZARI’NDA ISINMA KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

Çağrılı BildiriKÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) UYGULAMALARI

Çağrılı BildiriVERİ TOPLAMADA WEB TABANLI DÖKÜMAN PAYLAŞIMI UYGULAMALARININ KULLANIMI

Çağrılı BildiriBELEDİYECİLİKTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMI

Çağrılı BildiriBELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

Çağrılı Bildiri3 BOYUTLU TURİZM REHBERİ: HAMAMÖNÜ ÖRNEĞİ

Çağrılı BildiriAKTİF YEŞİL ALANLARIN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ PLATFORMUNDA İRDELENMESİ: KONYA SELÇUKLU ÖRNEĞİ

Çağrılı BildiriHAYVAN BARINAĞI YER SEÇİMİNDE CBS`NİN KULLANIMI

Çağrılı BildiriKENT BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARINDA 3B ŞEHİR MODELLERİNİN KULLANILMASI MEHMET ALİ TAHMAZOĞLU CAMİİ ÖRNEĞİ

Çağrılı BildiriTARİHİ KENTLERE YÖNELİK WEB CBS UYGULAMASI; SAFRANBOLU ÖRNEĞİ

Çağrılı BildiriBETONARME BİNALARDA ISINMA AMAÇLI ENERJİ KULLANIMI VERİMLİLİĞİ: BİLGİ SİSTEMİ TABANLI BİR ANALİZ

Çağrılı BildiriTARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI AMAÇLI 3 BOYUTLU DOKÜMANTASYONDA ŞEKİL TARAYICILARIN KULLANIMI

Çağrılı Bildiri YAPAY ALAN DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA İNDEKSLERİ İLE BELİRLENMESİ, İSTANBUL ÖRNEĞİ

Çağrılı BildiriFARKLI DİSİPLİNLERLE MEKANSAL İLETİŞİM: EPİDEMİYOLOJİK HARİTALAR

Çağrılı BildiriMETEOROLOJİK VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SUNULMASI İÇİN ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Çağrılı BildiriİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA YERLEŞKESİ 3 BOYUTLU KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI

Çağrılı BildiriKRİMİNOLOJİDE CBS VE MEKANSAL İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN KULLANIMI: CİNAYET SUÇU ÖRNEĞİ

Çağrılı BildiriHEYELAN DUYARLILIK HARİTALARININ HAZIRLANMASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMI

Çağrılı BildiriİMAR UYGULAMALARINDA EŞDEĞERLİK ESASININ UYGULANMASI İÇİN MODEL SEÇİMİ

Çağrılı BildiriFREKANS ORANI YÖNTEMİYLE POTANSİYEL KÖMÜR SAHALARININ BELİRLENMESİ: MANİSA-SOMA HAVZASI

Çağrılı BildiriCOĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ(CBS) VE UZAKTAN ALGILAMA(UA) KULLANILARAK ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ(ÇKS) VERİLERİNİN ANALİZİ İLE PAMUK VE MISIR PRİMLERİNİN ÖDENMESİ (ŞANLIURFA-HARRAN İLÇESİ ÖRNEĞİ)

Çağrılı BildiriBİNA BİLGİ MODELİ-CBS ENTEGRASYONU

Çağrılı BildiriCBS`NİN İŞ SONU PROJELERİNDE UYGULANMASI ÖRNEĞİ : MELEN PROJESİ

Çağrılı BildiriCOĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE TRAFİK KAZA ANALİZİ

Çağrılı BildiriCBS VERİ ALTYAPISI VE FOTOGRAMETRİ İLE İLGİLİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER

Çağrılı BildiriZONGULDAK KENT MERKEZİ’NİN CBS İLE AFET RİSK ANALİZİ

Çağrılı BildiriMEKANSAL VE AĞ ANALİZ YÖNTEMLERİ İLE OPTİMUM TOPLU ULAŞIM (MİNİBÜS, OTOBÜS) POLİTİKALARINA DAYALI GÜZERGAH BELİRLENMESİ; KONYA ÖRNEĞİ

Çağrılı BildiriCOĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN FİBEROPTİK KABLO ÇALIŞMALARINDA KULLANILMASI

Çağrılı BildiriCBS İLE TRABZON İL SAĞLIK HARİTALARININ OLUŞTURULMASI

Çağrılı BildiriTUCBS VERİ SORUMLULUK KAVRAMININ GENİŞLETİLMESİNE YÖNELİK BİR YAKLAŞIM

Çağrılı BildiriMEKANSAL VERİ KATALOGLARI VE KONYA İLİ İÇİN MEKANSAL VERİ PORTALININ OLUŞTURULMASI

Çağrılı BildiriİSTANBUL ÖRNEĞİNDE ACİL SERVİSE SAHİP SAĞLIK KURULUŞLARININ ETKİ ALANLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN FARKLI METOTLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Çağrılı BildiriWEB TABANLI CBS KULLANILARAK TRAFİK KAZALARININ ANALİZİ: KONYA ÖRNEĞİ

Çağrılı BildiriCBS YAZILIM SEÇİMİNDE ÖNEMLİ KRİTERLER VE BUNLARIN ETKİ DEĞERLERİ

Çağrılı BildiriBALIK GÖLÜ (KIZILIRMAK DELTASI, SAMSUN) SU KALİTESİNİN KONUMSAL ANALİZİ

Çağrılı BildiriÇEVRE YÖNETİMİ AMACIYLA KURULACAK BİR CBS’NİN KAVRAMSAL TASARIMI: KÜÇÜKÇEKMECE ÖRNEĞİ

Çağrılı BildiriYAPI PROJELERİNİN YÖNETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI ÇÖZÜMLER

Çağrılı BildiriWEB TABANLI COĞRAFİ HARİTALAMA SERVİSLERİNİN KIYASLANMASI

Çağrılı BildiriORTOGÖRÜNTÜLER YARDIMIYLA NESNE TABANLI SINIFLANDIRMA YÖNTEMİ KULLANILARAK ÖZNİTELİK ÇIKARIMI

Çağrılı BildiriCBS`DE HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ TABANLI RİSK SİMÜLASYONLARI VE YÖNETİMİ

Çağrılı BildiriULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İÇİN PROJEKSİYON ÖNERİSİ

Çağrılı BildiriCOĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ KULLANARAK SULAMA ŞEBEKELERİNDE PERFOMANS ANALİZİ

Çağrılı Bildiri İĞNEADA ARAZİ ÖRTÜSÜ VE KULLANIMI DEĞİŞİMİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ

Çağrılı BildiriBÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ KAPSAMINDA SAMSUN 112 VE 110 ÇAĞRILARI VE HİZMET İSTASYONLARININ KONUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Çağrılı BildiriCOĞRAFİ BİLGİ BİLİMİ VE KARTOGRAFYA ULUSLARARASI VE DİSİPLİNLERARASI ORTAK ARAŞTIRMA KONULARI

Çağrılı BildiriKIRIM KONGO KANAMALI ANEMİSİ HASTALIĞININ RİSK BÖLGELERİNİN BELİRLENMESİ; SAMSUN ÖRNEĞİ

Çağrılı BildiriİSTANBUL BOĞAZINDA TRANSİT GEMİLERİN KULLANDIĞI ROTALARIN BATİMETRİK MODELE DAYALI MEKÂNSAL ANALİZLER YARDIMIYLA İYİLEŞTİRİLMESİ

Çağrılı BildiriİSTANBUL TARİHİ YARIMADA İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TABANLI TURİSTİK HARİTA TASARIMI

Çağrılı BildiriCOĞRAFİ VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN AYRIK KOSİNÜS DÖNÜŞÜMÜ TABANLI BİR SAYISAL DAMGALAMA TEKNİĞİ

Çağrılı BildiriYAPI BİLGİ MODELLEMESİ (YBM) VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) ENTEGRASYONUNA YÖNELİK 3B MODELLEME VE GÖRSELLEŞTİRME UYGULAMASI

Çağrılı BildiriKKTC TOPRAKLARININ MORFOLOJİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN CBS’DE ALANSAL ANALİZLERİ

Çağrılı BildiriKENTSEL ALANLARDA LOKAL BİNA ÖRÜNTÜLERİNİN ELDE EDİLMESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

Çağrılı BildiriASAYİŞ VE TRAFİK OLAYLARINA AİT BİLGİLERİN MEKANSAL ANALİZLER İLE DEĞERLENDİRMESİ: KONYA ÖRNEĞİ

Çağrılı BildiriKARŞILIKLI BAĞIMLI ALTYAPI SİSTEMLERİNİN SİSMİK DEĞERLENDİRMESİNDE MEKANSAL ANALİZLER

Çağrılı BildiriÇORUM BELEDİYESİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ

Çağrılı BildiriTMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI HAKEMLİ DERGİSİ ÖRNEĞİNDE SOSYAL AĞ ANALİZİ (SNA)

Çağrılı BildiriKÖY YERLEŞİK ALANLARININ CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ İLE BELİRLENMESİ

Çağrılı BildiriPEYZAJ PLANLAMADA YENİ BİR YÖNTEM YAKLAŞIMI: PEYZAJ DEVAMLILIK ANALİZİ

Çağrılı BildiriULUSAL KONUMSAL VERİ ALTYAPISI İÇİN SEMANTİK VERİ TANIMLAMA

Çağrılı BildiriBUĞDAY BİTKİSİNİN FARKLI EKİM BÖLGELERİNDEKİ GELİŞİM DÜZEYİNİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLE İNCELENMESİ

Çağrılı BildiriTEKİRDAĞ İLİ BAĞ ALANLARININ MEKÂNSAL DAĞILIMININ TOPOGRAFİK PARAMETRELER İLE OLAN İLİŞKİSİNİN CBS KULLANARAK BELİRLENMESİ

Çağrılı BildiriTÜRKİYE’DE ENTEGRE İDARE VE KONTROL SİSTEMİ UYGULANABİLİRLİĞİ İÇİN GEREKSİNİMLERİN BELİRLENMESİ

Çağrılı BildiriULUSAL KONUMSAL VERİ ALTYAPISINDA PORTAL TEKNOLOJİSİ İLE SERVİS KOMPOZİSYONU

Çağrılı BildiriYERALTI MADEN İŞLETMELERİ İÇİN CBS UYGULAMALARI

Çağrılı BildiriMADENCİLİKTEN KAYNAKLANAN TASMAN OLUŞUMLARININ BELİRLENMESİNDE SANAL KÜRE İLE İNTERNET CBS UYGULAMALARI

Çağrılı BildiriMADENCİLİK ÇEVRE ETKİLERİNİN İNTERNET TABANLI CBS İLE ZAMANSAL ANALİZİ

Çağrılı BildiriTÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNE SERVİS EDİLECEK MÜKERRER ÜRETİMİ SÖZ KONUSU OLAN VERİLERE YÖNELİK İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ ve ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

Çağrılı BildiriTÜRKİYE’DE SABİT GNSS İSTASYONLARININ CBS UYGULAMALARI İÇİN ANLAMI VE GÜNCEL ANALİZLERİ

Çağrılı BildiriİZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ÇALIŞMALARI

Çağrılı BildiriOGC STANDARTLARININ TUCBS VE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çağrılı BildiriJEODİNAMİK AMAÇLI JEODEZİK ÇALIŞMALARDAN ÜRETİLEN VERİLERİN CBS İLE YÖNETİMİ

Yukarı Çık