Çağrılı BildiriCOĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) DESTEKLİ TAŞKIN VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI: TEKİRDAĞ İLİ MARMARA KIYI HAVZALARI ÖRNEĞİ

Çağrılı BildiriKENTLERDE AÇIK VE YEŞİL ALAN SİSTEMLERİNİN AFET YÖNETİMİ BAĞLAMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS): İZMİR ÖRNEĞİ

Çağrılı BildiriCBS HARİTALARININ TASARIMI

Çağrılı BildiriULUSAL MEKANSAL VERİ ALTYAPISI ORTOFOTO KATMANI ÜRETİM ÇALIŞMALARI VE KULLANIMI

Çağrılı BildiriTUCBS’YE GİDEN YOLUN NERESİNDEYİZ? TÜRKİYE ULUSAL MEKANSAL VERİ ALTYAPISI İÇİN NASIL DEVAM ETMELİYİZ?

Çağrılı BildiriCBS WEB UYGULAMALARI GELİŞTİRİLMESİNDE PERFORMANS VE ÖZELLİĞE GÖRE SDK/API SEÇİLMESİ

Çağrılı BildiriMEKANSAL ANALİZ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KURUMLARIN ADRES VERİTABANLARININ ULUSAL ADRES VERİTABANI (UAVT) İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

Poster BildiriİL GENELİNDE HİZMET PLANLAMASI

Poster BildiriTRAFİK KAZALARININ COĞRAFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ İLE MODELLENMESİ

Poster BildiriASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI

Poster BildiriCOĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TABANLI KONAKLAMA İŞLETMESİ SORGULAMA SİSTEMİ

Çağrılı BildiriSEYHAN VE CEYHAN (ADANA) DELTALARI YILLIK KIYI DEĞİŞİM ORANLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Çağrılı BildiriCOĞRAFİ TABANLI KARAYOLLARI BAKIM YÖNETİM SİSTEMİ OLUŞTURULMASI

Poster BildiriTÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELERİN DAĞILIMLARININ CBS DESTEKLİ İRDELENMESİ

Çağrılı BildiriKARAR PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE OYUN TEORİSİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI

Çağrılı BildiriMADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MTA) YERBİLİMLERİ PORTALI OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI

Çağrılı BildiriCOĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE BÜTÜNLEŞİK ENTEGRASYON KAVRAMI VE ÖNEMİ

Çağrılı BildiriBULANIK-AHS İLE ÖZNİTELİK BÜTÜNLEŞTİRMESİNE DAYALI YOL AĞI HİYERARŞİSİ OLUŞTURMA YAKLAŞIMI

Çağrılı BildiriBİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK KAPSAMINDA TÜRKİYE ULUSAL SABİT GNSS İSTASYONLARI AĞI (TUSAGA-AKTİF)

Çağrılı BildiriÜÇÜNCÜ BOĞAZ KÖPRÜSÜ VE KUZEY MARMARA ÇEVRE YOLUNUN GÜZERGAH BOYUNCA OLUŞTURACAĞI ARAZİ DEĞİŞİMLERİNİN CBS VE UZAKTAN ALGILAMA YARDIMIYLA ANALİZİ

Çağrılı BildiriKENT BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARI

Çağrılı BildiriAFET SONRASI KRİZ YÖNETİMİNDE HAYAT KURTARAN BÜFE ÖNERİSİ

Çağrılı BildiriANIT AĞAÇ ENVANTERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE OLUŞTURULMASI

Çağrılı BildiriCOĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ve UZAKTAN ALGILAMA ENTEGRASYONU ile KONYA KAPALI HAVZASI’NDA ARAZİ ÖRTÜSÜ/KULLANIMI ZAMANSAL DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ

Çağrılı BildiriİZMİR ÇEVRESİNDE YAPILAN SİSMOTEKTONİK ARAŞTIRMALARIN CBS VE MEKANSAL İSTATİSTİK YÖNTEMLER KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Çağrılı BildiriTÜRKİYE JEOLOJİ VERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ VE JEOLOJİ VERİ TEMASININ HAZIRLANMASI

Çağrılı BildiriYEŞİL BİNALAR VE LOKASYONLARININ CBS İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

Çağrılı BildiriCOĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YARDIMIYLA TÜRKİYE’NİN TOPLAM YAĞIŞ HARİTALARININ OLUŞTURULMASINDA REGRESYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI

Çağrılı BildiriCOĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YARDIMIYLA SEYHAN HAVZASINDA PESERA VE RUSLE EROZYON MODELLERİNİN KIYASLANMASI

Poster BildiriÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ İŞÇİLİĞİ PROJESİ

Çağrılı BildiriTÜRKİYE’DEKİ OFİYOLİTLERLE İLGİLİ BULGULARIN CBS-VERİ TABANINDA TOPLANMASI

Çağrılı BildiriCOĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İKLİM KARAKTERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Çağrılı BildiriDRENAJ AĞININ ÇIKARIMI VE TOPOĞRAFİK NEMLİLİK İNDEKSİNİN BELİRLENMESİNDE D8 VE D-INF ALGORİTMALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Çağrılı BildiriDOĞALGAZ SEKTÖRÜNDE CBS UYGULAMALARI

Çağrılı BildiriSO2 VE PM10 HAVA KİRLİLİĞİ PARAMETRELERİNİN CBS İLE KONUMSAL ANALİZİ: KOCAELİ ÖRNEĞİ

Çağrılı BildiriALTINDAĞ BELEDİYESİ COĞRAFİ KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

Poster BildiriSİT ALANLARI YÖNETİM SİSTEMİ (SAYS)

Çağrılı BildiriLAZER TARAYICI YARDIMI İLE ÜÇ BOYUTLU İÇ MEKAN MODELİ OLUŞTURULMASI VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNE AKTARILMASI

Çağrılı BildiriMOBİL PLATFORMLAR ÜZERİNDEN GERÇEK ZAMANLI EKİP TAKİP SİSTEMİ

Poster BildiriGOOGLE MAPS API DESTEKLİ EMLAK ARAMA MOTORU UYGULAMASI

Çağrılı BildiriGENELLEŞTİRME KAVRAMI VE TOPOĞRAFİK HARİTA ÜRETİMİNDEKİ UYGULAMALARINA GENEL BİR BAKIŞ

Çağrılı BildiriİNTERNET TABANLI CBS VE SANAL KÜRELER ÜZERİNDEN BARAJLAR İÇİN DEFORMASYON AĞI TASARIMI VE OPTİMİZASYONU

Poster BildiriKIYI ETKİLENEBİLİRLİK GÖSTERGESİ İLE TÜRKİYE KIYILARI RİSK ALANLARININ TESPİTİ

Poster BildiriMEKANSAL ONTOLOJİ VE SEMANTİK BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK

Poster BildiriCITYGML STANDARDINDA AYRINTI DÜZEYLERİNİN MODELLENMESİ

Poster BildiriARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNDE EŞDEĞERLİLİK İLKESİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK İMARLI ARAZİLERDE CBS TABANLI TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ MODELİ UYGULAMASI

Çağrılı BildiriARAZİ EĞİM SINIFLAMASINA DAYALI CBS UYGULAMALARINDA ROBUSTLAŞTIRILMIŞ KESTİRİMLERLE SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİ OLUŞTURMA

Poster BildiriÖZGÜR HARİTA: OPENSTREETMAP

Poster BildiriEDREMİT KÖRFEZİ KIYI BİLGİ SİSTEMİ

Çağrılı BildiriCOĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ MESLEK STANDARTLARI VE CBS KULLANIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI

Çağrılı BildiriMEKANSAL VERİLERE ERİŞİM VE ANALİZ AMAÇLI AÇIK GEOPORTAL SİSTEMİ TASARIMI

Çağrılı BildiriAÇIK KAYNAK KODLU ADRES ARAMA MOTORU TASARIMI VE YENİ BİR ADRES BULMA YAKLAŞIMI

Poster BildiriGEOPORTAL SİSTEMLERİNDE GRID VE CLOUD COMPUTING TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Çağrılı BildiriAĞ ANALİZLERİNDE BAĞIMSIZ KÜMELER VE PAULL UNGER ALGORİTMASI İTERAKTİF YAZILIMI

Poster BildiriKONYA SOSYALDOKU VERİLERİNİN CBS VE AKILLI İŞ ZEKASI ORTAMINDA ANALİZ EDİLMESİ

Çağrılı BildiriUYDU VE YERSEL YAĞIŞ VERİLERİNİN NOKTASAL FREKANS ANALİZİ İLE MEKANSAL DEĞERLENDİRMESİ

Poster BildiriCBS TABANLI DOĞAL GAZ VERİ MODELİ TASARIMI

Çağrılı BildiriTÜRKİYE DİRİ FAYLARI VERİ TABANI

Çağrılı BildiriTÜRKİYE HEYELAN VERİ TABANI

Çağrılı BildiriCOĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ İLE KADİRLİ - ASLANTAŞ (OSMANİYE) ARASININ HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

Çağrılı BildiriHARİTA GENEL KOMUTANLIĞINDA ORTOFOTO VE SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİ FAALİYETLERİ

Çağrılı BildiriÇOK ZAMANLI LANDSAT 5 TM UYDU GÖRÜNTÜ VERİLERİ KULLANILARAK ARAZİ ÖRTÜSÜ/KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN NORMLAŞTIRILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Çağrılı BildiriEROZYON RİSK HARİTALARININ CBS TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK MODELLENMESİ VE ANALİZ EDİLMESİ

Çağrılı BildiriULUSAL ORTOFOTO BİLGİ SİSTEMİNİN NERESİNDEYİZ?

Poster BildiriMUŞ ŞEHRINI ETKILEYEN ÇAR VE MUŞ DERELERİNİN BAZI JEOMORFOMETRIK İNDISLERE GÖRE ANALIZLERİ

Çağrılı BildiriTÜRKİYE’DE CBS ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Poster BildiriLANDSAT 7 UYDUSU İÇİN YÖRÜNGE ANALİZİ

Yukarı Çık