ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  25 Nisan 2018, Çarşamba

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

ANA SAYFA Etkinlik Giriş Sayfası

    DÜZENLEME KURULU

    YÜRÜTME KURULU

    SEMPOZYUMUN AMACI

    SEMPOZYUM KONULARI

    PROGRAM

 

  

ARAZİ YÖNETİMİNDE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE KADASTRO SEMPOZYUMU PROGRAM

SEMPOZYUM PROGRAMI
22 MAYIS 2012 SALI
09.00 – 09.30 Kayıt
09.30 – 10.30 Açılış Konuşmaları

1. OTURUM: Uluslararası Uygulamalar ve Deneyimler
Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. Volkan ÇAĞDAŞ (HKMO Taşınmaz Değerleme Komisyonu Üyesi)
10.30 – 11.10 Professional rules and regulations - National issues in an international context `Profesyonel kurallar ve düzenlemeler – Uluslararası bağlamda ulusal meseleler’
Prof. Dr. Erik STUBKJAER (Danimarka, Aalborg Universitesi)
11.10 – 11.50 İspanya Taşınmaz Mal Kadastrosu`nda Değerleme Sistemi
Luis Arijón ALVAREZ Subdirector General Adjunto, Subdirección General de Valoración e Inspección - Spain
11.50 – 12.20 Finlandiya’da Taşınmaz Değerlemesi Mr. Jarmo RATIA (Director General of National Land Survey of Finland)
12.20 – 13.00 Seçilmiş Avrupa Ülkelerinde Taşınmaz Değerlemesi
Dr. Sevim BAKIRCI RISSI (İsviçre)

13.00 – 14.00 Öğle Yemeği Arası
2. OTURUM: Taşınmaz Değerlemenin Genel Ekonomideki ve Yargıdaki Yeri
Oturum Başkanı : A.Fahri ÖZTEN (HKMO Önceki Dönem Oda Başkanı)

14.00 – 14.30 Türkiye`de İnşaat ve Konut Sektörünün Genel Değerlendirmesi :1990-2010
Yrd. Doç. Dr. Serdal BAHÇE (Ankara Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi)
14.30 – 15.00 T.C. Merkez Bankası Açısından Değerlemenin Önemi
Emel DİNÇER , Dilek TALI, Özgül Atılgan AYANOĞLU (T.C. Merkez Bankası, İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri)
15.00 – 15.30 Kamu Gelirleri Açısından Taşınmaz Değerleme ve Sorunlar
Emrullah TÖREMEN (T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı)
15.30 – 16.00 Değerlemeye Yargı Yaklaşımı ve Önerileri
Emel KARABAĞ (Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Tetkik Hakim)
16.00 – 16.30 Kalkınmada Taşınmaz Değerleri Gereksinimi
Nahit BİNGÖL, Hüseyin KILIÇ (Kalkınma Bakanlığı - Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü)
16.30 – 16.50 Ara

3. OTURUM: Planlı Kalkınmada Taşınmaz Değerleme Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şebnem DÜZGÜN (ODTÜ Öğretim Üyesi)
16.50 – 17.15 Türkiye’de Kentsel Dönüşüm İçin Taşınmaz Değerleme
Tamer İNAN (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Harita ve Emlak Dairesi)

17.15 – 17.40 Tabiat Varlıkları ve Taşınmaz Değerleme Osman İYİMAYA , Recep HAZIR (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü)
17.40 - 18.00 Taşınmaz Değerlemede Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi
Dr. İlhan EKİNCİOĞLU
23 MAYIS 2012 ÇARŞAMBA

4. OTURUM: Tapu Kadastro Modernizasyon Projesi`nde Taşınmaz Değerleme
Oturum Başkanı: Abdullah Burak KESER (TKGM Kadastro Dairesi Başkanı)
9.30 – 10.50 Taşınmaz Değerleme Bileşeni, Hedefleri ve Beklentileri
Abdullah Burak KESER (TKGM Kadastro Dairesi Başkanı)
Tuomo HEİNONEN (Dünya Bankası Danışmanı)
Ümit YILDIZ (TKGM )
10.50 – 11.10 Ara
5. OTURUM: Kamu Yönetiminde Taşınmaz Değerleme I Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL (A. Ü. Fen Bil. Enstitüsü)
11.10 – 11.30 Milli Emlak Genel Müdürlüğü Mustafa AŞÇIOĞLU , Murat AKTAŞ (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)
11.30 – 11.50 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nda Taşınmaz Değerleme Uygulaması
Erbil SEZER (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı) 11.50 – 12.10 İzmir Büyükşehir Belediyesinde Taşınmaz Değerleme
Mustafa Kubilay YILDIRIM (İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetim Daire Başkanlığı)
12.30 – 13.30 Öğle Yemeği Arası
6. OTURUM: Kamu Yönetimlerinde Taşınmaz Değerleme – II Oturum Başkanı: Ertuğrul CANDAŞ (HKMO Oda Başkanı)
13.30 – 13.50 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mustafa KARATAŞ,Ali Rıza CEYLAN,Abdulkadir KARAKUŞ,Hüseyin ERCAN (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı)
13.50 – 14.10 T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü Mustafa GÖRGÜN (T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü Taşınmazlar Dairesi Başkanlığı)
14.10 – 14.30 T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü Suat ALTIN (T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü Taşınmazlar Dairesi Başkanlığı)
14.30 – 14.50 T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Hakan BOZKURT (T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı)
14.50 – 15.10 Ara

7. PANEL: Düzenleyici Ve Denetleyici Kuruluşların Değerleme Yaklaşımları ve Beklentileri
Panel Yöneticisi: Hüseyin ÜLKÜ (HKMO Kırsal ve Kentsel Alan Düzenlemesi Kom. Bşk.)
15.10 – 17.30 Sermaye Piyasası Kurulu Ahmet ÖTÜNÇ (Uzman) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İsmail KÜÇÜK (TMMOB Bilirkişilik Komisyonu Başkanı)
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Şinasi BAYRAKTAR (TDUB Birlik Bşk. Yrd.)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uğur YÜCE (Bankacılık Uzmanı) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Adnan GÜRDAL (Gayrimenkul İşlemleri Proje Grup Başkanı)
17.30 – 17.50 Ara
8. Oturum: Sonuç Bildirgesi
Oturum Başkanı : Prof. Hüseyin ERKAN (HKMO Kadastro Komisyonu Başkanı)
17.50 – 18.30 Sempozyum Sonuç Bildirgesinin Tartışılması, Karara Bağlanması

18.30 – 19.00 Kapanış

(385 KB) Broşür Dış

(484 KB) Broşür İç

 

 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2018 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.