•  
 • Dünyada ve ülkemizdeki siyasal, ekonomik, toplumsal gelişmeler ve meslek alanına yansımaları,
 • Harita ve Kadastro Mühendisliğinin geleceği ve geliştirilecek politikalar,
 • Sürdürülebilir gelişme çerçevesinde Harita ve Kadastro Mühendisliği,
 • Özel sektörün konumu ve gerçekleştirilebilecek açılımlar,
 • Mühendislik felsefesi, mesleki davranış ilkeleri, etik,
 • Gelişmiş ülkelerde Harita ve Kadastro Mühendislerinin yetki ve sorumlulukları,
 • Hizmetlerin eşdeğerliliği, mesleki standartlar, mesleki yeterlilik,
 • Eğitim ve öğretim, eğitimde eşdeğerlilik ve akreditasyon,
 • Öğrenci örgütlenmesi ve etkinlikleri,
 • Kentsel dönüşüm, kent ve demokrasi,
 • Türkiye kadastrosunun temel sorunları (mülkiyet, orman, mera, afet) ve çözüm önerileri,
 • Kentsel ve kırsal Alan Düzenlemesi,
 • Kamu ölçmeleri,
 • Kamulaştırma,
 • Taşınmaz yönetimi ve değerlemesi, yabancıların mülk edinimleri,
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri,
 • Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi, veri altyapısı, standartlar ve yasal düzenlemeler,
 • Veri üretim ve yönetimi, proje yönetimi ve iş analizi,
 • Fotogrametri, uzaktan algılama ve uydu teknolojilerinin kullanımı,
 • LiDAR ve yeni sayısal harita üretimi teknolojileri,
 • Yer kabuğu hareketleri ve tektonik
 • Sürekli gözlem yapan ulusal ve yerel referans istasyonları sistemleri,
 • Türkiye Jeoiti, düşey kontrol ağları, yükseklik sisteminin modernizasyonu
 • Mühendislik ölçmeleri, endüstriyel ölçmeler, deformasyon ölçmeleri, hidrografik ölçmeler, navigasyon, madencilik ölçmeleri,
 • Kartografya ve mekansal bilişim
 • İnternet tabanlı harita hizmetleri ve mashup uygulamaları
 • Bilgi iletişim aracı olarak harita ve görselleştirme teknikleri
 • Kartografik genelleştirme
 • Harita projeksiyonları
 • Afet ve risk yönetiminde Harita ve Kadastro Mühendisliğinin yeri ve uygulamaları,
 • Mesleğimizin diğer mesleklerle arakesiti,
 • Çevre ve doğa (Küresel ısınma, HES, Nükleer ve termik santraller)
 • Çağdaş teknolojiler ve uygulamalar
Yukarı Çık