Poster oturumları, diğer teknik oturumların yanı sıra, ilgili kişiler ile yazarların doğrudan birebir iletişime geçmesini sağlamakta ve ayrıntılı teknik tartışma ve görüş alışverişine olanak sunmaktadır. Ayrıca katılımcılar paralel oturumlar arasında bir çok ayrı konuyu inceleyebilme olanağı bulmaktadırlar. Bu nedenle poster sunumlarında, işlenecek konuya ilişkin mesajların açık ve etkileyici olarak belirtilmesi katılımcıların dikkatini çekmek adına önem taşımaktadır. Hazırlanan posterler gereksiz detaylardan uzak, çalışmanın önemli noktalarını iyi ifade edebilen ve ilgili katılımcıları kolayca etkileyebilen nitelikte olmalıdır.

Poster sunumu yapacak olan yazarlar, çalışmalarını tanıtmak üzere Kurultay Programında belirtilecek olan Poster Oturumu süresince posterlerinin başında bulunmalıdır.

Posterler 80cm x 100cm boyutlarında olmalıdır (Düşey - Portrait). Poster başlığı büyük harflerle yazılmalı ve yaklaşık 25mm (71pnt) yüksekliğinde olmalıdır. Başlığın altında ise yazarlar ve kurum bilgileri yer almalıdır. Poster, metin dışında, çözünürlükleri göz önünde tutularak şekiller, grafikler, yönlendirme okları ve tablolar içerebilir. Poster metni içerisinde kullanılabilecek en küçük yazı boyu 9mm (25pnt) olarak belirlenmiştir. Arial veya Sans-serif fontları okuma kolaylığı açısından tercih edilebilir.

Poster oturumu paralel oturumlardan ayrı bir oturum olarak planlandığından, posterlere ilişkin herhangi bir kısa sunum yapılmayacaktır. Kurultay süresince Poster asma hazırlıkları ile ilgili malzeme (bant, makas vs.) poster alanında sağlanacak ancak, çıktı, çizim, bilgisayar, çizici vb. gibi teknik yardım sağlanmayacaktır. Yazarların posterleri verilen ebat ve ölçülere uygun halde hazırlayarak kurultay salonuna getirmeleri gerekmektedir. Posterler kurultay yürütme kurulunun belirleyeceği yerleşim planına göre asılacaktır. Poster bildirilere ilişkin bildiri tam metinleri sözlü sunulacak bildiriler gibi bildiri gönderme son tarihinden önce gönderilmelidir. Asılan posterlerin kurultay sırasında, yüksek çözünürlüklü olarak hazırlanmış jpeg, tiff veya pdf formatında ve CD ortamında da teslim edilmesi beklenmektedir. Posterler, Kurultayın başladığı günden son güne kadar asılı kalacaktır.

 

Yukarı Çık