ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  22 Mart 2018, Perşembe

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

ANA SAYFA Etkinlik Giriş Sayfası

    YÜRÜTME KURULU

    BİLİM KURULU

    DANIŞMA KURULU

    BİLDİRİ ŞABLON

    KONU BAŞLIKLARI

    POSTER HAZIRLAMA KRL.

    PROGRAM

    ÖNEMLİ TARİHLER

    FOTOGRAF YARIŞMASI

    THBTK YÖNERGESİ

    OTEL VE MİSAFİRHANELER

    KATILIM ÜCRETLERİ

    FUAR ALANI VE SALON

    ULAŞIM

    BİLDİRİLER

    16.THBTK KISA FİLM

 
ONLİNE BİLDİRİ-16 THBTK

  

16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI KONU BAŞLIKLARI

 

 • Değişen ve Gelişen Harita ve Kadastro Mühendisliği Uygulamaları
 • Dünya ve Ülkemizdeki Siyasal, Ekonomik, Toplumsal Gelişmeler ve Meslek Alanına Yansımaları
 • Harita ve Kadastro Mühendisliğinin Geleceği ve Geliştirilecek Politikalar
 • Sürdürülebilir Kalkınma/Gelişme Çerçevesinde Harita ve Kadastro Mühendisliği
 • Özel Sektörün Konumu ve Gerçekleştirilebilecek Açılımlar
 • Mühendislik Felsefesi, Mesleki Davranış İlkeleri ve Etik
 • Gelişmiş Ülkelerde Harita ve Kadastro Mühendislerinin Yetki ve Sorumlulukları
 • Hizmetlerin Eşdeğerliliği, Mesleki Standartlar, Mesleki Yeterlilik
 • Eğitim ve Öğretim, Eğitimde Eşdeğerlilik ve Akreditasyon
 • Harita/Geomatik/Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Lisans ve Lisansüstü Eğitimleri
 • Dünya ve Türkiye‘deki Harita/Geomatik/Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Programları
 • Öğrenci Örgütlenmesi ve Etkinlikleri
 • Mesleki Yasal Mevzuatlar (Mevcut-Revizyon-İhtiyaç)
 • Arazi/Toprak Yönetimi (Kamu Ölçmeleri)
 • Kentsel Dönüşüm
 • Kent ve Demokrasi
 • Türkiye Kadastrosu
 • Kentsel Toprak Düzenlemesi (İmar Uygulamaları)
 • Kırsal Toprak Düzenlemesi (Arazi Toplulaştırma)
 • Kamulaştırma
 • Taşınmaz Değerlemesi ve Yönetimi
 • Yabancıların Mülk Edinimleri
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Teknolojileri
 • Veri Üretim ve Yönetimi, Proje Yönetimi ve İş Analizi
 • E-Devlet ve Siber Güvenlik
 • Kent Bilgi Sistemleri
 • Bina Bilgi Sistemleri
 • Mekansal Bilişim
 • Konumsal/Coğrafi Veri Altyapısı
 • Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi, Veri Altyapısı, Standartlar ve Yasal Düzenlemeler
 • Akıllı Kentler
 • Bulut Bilişim
 • İklim Değişiklikleri
 • Doğal Afet Yönetimi ve Afet Risklerinin Azaltılması
 • Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik
 • Çevre ve Doğa (Küresel Isınma, HES, Nükleer ve Termik Santraller, Yenilenebilir Enerji Kaynakları)
 • Tarım Uygulamalarında GNSS, Uzaktan Algılama ve CBS
 • Türkiye Uzay Ajansı Kurulma Çalışmaları ve Mesleğimiz
 • Fotogrametri
 • Uzaktan Algılama
 • Ulusal Uydu Uygulamaları
 • Hiperspektral Veri Uygulamaları
 • Yersel, Mobil, Hava Lidar Uygulamaları
 • İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Yeni Sayısal Harita Üretim Teknolojileri
 • Üç Boyutlu Modelleme, CityGML
 • Sayısal Görüntü İşleme ve Analiz Teknikleri
 • Sayısal Ortofoto
 • Uydu Platform ve Algılayıcılarındaki Gelişmeler (SAR/Insar - Lazer/Lidar – Optik)
 • Yer Kabuğu Hareketleri ve Tektonik
 • Gravite Uydu Misyonları ve Global Gravite Alanı
 • Gravite ve Jeodinamik Uygulamalar
 • Konumsal İstatistik
 • GNSS Uygulamaları ve Yeni Konum Belirleme Teknikleri
 • Kapalı Alan (Indoor) Konumlama
 • Sürekli Gözlem Yapan Ulusal ve Yerel Sabit GNSS Referans İstasyonları ve Ağları
 • Türkiye Jeoiti, Düşey Kontrol Ağları, Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu
 • Navigasyon ve Araç Takip Sistemleri
 • Mühendislik Ölçmeleri, Endüstriyel Ölçmeler, Deformasyon Ölçmeleri, Hidrografik Ölçmeler, Madencilik Ölçmeleri
 • Karayolu ve Raylı Sistem Proje Tasarımı ve Uygulamaları
 • Arkeolojik Uygulamalar
 • Kartografya ve Mekansal Bilişim
 • İnternet Tabanlı Harita Hizmetleri
 • Bilgi İletişim Aracı Olarak Harita ve Görselleştirme Teknikleri
 • Kartografik Genelleştirme
 • Harita Projeksiyonları
 • Mesleğimizin Diğer Mesleklerle Arakesiti
 

 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2018 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.