ATÖLYE ÇALIŞMALARI

  Sinema Atölyesi: Kamp öncesinde öğrencilerin ve katılımcıların çekeceği kısa filmler bir yarışma içerisinde değerlendirilecektir. Kamp sırasında; hem kısa filmleri değerlendirip, hem de film çekim teknikleri hakkında katılımcılar bilgilerini birbirleri ile paylaşacakları çalışmalar olacaktır. Sinema Atölyesi, kampın içinden belirli kesitleri yada tüm kampı anlattıkları, farklı bakış açılarını yansıttıkları kısafilm çalışmaları ile kampa ayrı bir renk katacaktır. Ayrıca "Kısa Film Yarışması"na katılım koşulları anasayfada yer almaktadır.

  Fotoğraf Atölyesi: Kamp temasına uygun olarak kampa gelmeden önce fotoğrafçılıkla ilgilenen katılımcıların gönderdiği çalışmalarından oluşan "Fotoğraf Yarışması" gerçekleştirilecektir. "Fotoğraf Yarışması" na katılım koşulları anasayfada yer almaktadır. Fotoğraflar kamp süresince sergilenerek katılımcılar tarafından oylanacaktır. Ayrıca katılımcılar arasından fotoğrafçılık konusunda eğitim vermek-bilgilerini paylaşmak isteyenler, Fotoğraf Atölyesini tercih edenler ile uygulamalar yapabilecekler ve kamp içerisinden yakaladıkları farklı enstanteneler ile kampın son gününde çalışmalarını sergileyeceklerdir.

  Tiyatro Atölyesi: Tiyatroya merakı olan ve tiyatro çalışması yapan katılımcılarımız ile kamp esnasında hazırlanan bir oyun, kampın son günü sergilenecektir.

  Drama Atölyesi: "Yaparak-yaşayarak öğrenme" bakımından en etkili yöntemlerden biri olan drama atölyesinde, katılımcılar duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme gibi yeteneklerini geliştireceklerdir.

  Yazın Atölyesi:Kendini yazarak ifade edebilen katılımcılardan olusturulacak atölye, internet ortamında da devamlılığı sağlanarak hazırladığımız bültenlere kaynak olabilecektir.(Roman,öykü,deneme,makale,şiir,senaryo..) Yazın alanında önemli bir isimle de atölye çalışması güçlendirilecektir.

  Şiir Atölyesi: Katılımcıların kendi yazdıkları ya da seçerek seslendirecekleri şiirler, mizansenlerle ve müzikle desteklenecek şekilde kampda sunulacaktır.

  Müzik Atölyesi : Müzikle uğraşan katılımcılarımızın kuracağı bir grupla birlikte Kamp ateşinin başında şarkılar söylenecektir. Kamp müzik grubu diğer etkinliklere de destek verebilecektir. Ayrıca Kamp esnasında yapacakları hazırlıklar ve çalışmalarını konser şeklinde kampın bitiminde sunacaklardır.

  Halkoyunları ve Dans Atölyesi: Halkoyunları ve dans ile ilgilenen katılımcıların yürüteceği ve verecekleri eğitimler sonucunda ortaya çıkan çalışmalar sergilenecektir.

  Resim ve Karikatür Atölyesi: Resim ve Karikatür ile ilgilenen katılımcılar çalışma ve bilgilerini paylaşacak ve atölye sonunda çalışmaları sergilenecektir.

  Heykel ve Seramik Atölyesi: Heykel ve Seramik sanatçılarının vereceği eğitimle çalışmalar yapılacaktır. Gizli kalmış yetenekleri keşfe çıkıyoruz...

  Forum Atölyesi: Öğrencilerin konuşmak istedikleri konular HKMO Öğrenci Birliği ile belirlenerek program dahilinde, özellikle de akşamları çimler üzerinde toplanarak forumlar düzenlenecektir. Ayrıca, Panellere gelen konuk konuşmacılarda foruma dahil edilerek Forum Atölyesine destekleri istenecektir.

  Caps Atölyesi: Mizah ekseninde, Kamptaki gelişen olayları ve ülke gündemini ele alan Caps‘ler hazırlanıp kamp süresi boyunca sergilenecek ve günden güne güncellenecektir.

  Kamp Gazete Atölyesi: Bu çalışma için ayrılmış panoya hergün katılımcılar tarafından o günün olayları haberleştirilerek, köşe yazılarıyla fikir beyan ederek, fotoğraflarla beslenerek mizanpajlar hazırlanacak ve günlük gazete şeklinde baskı alınarak tüm katılımcılara dağıtılacaktır. Ayrıca bu çalışma daha sonra yayın haline gelecek olan kamp kitabında da yer alacaktır.

  Yüzme Eğitimi Atölyesi: Yüzme bilmeyen katılımcılara yönelik kamp esnasında yüzme eğitimleri verilecektir.

 

 

Yukarı Çık