DUYURU

LİHKAB`ların Mesleki Denetim Hizmet Ücreti Hk.

Konu: LİHKAB‘ların Mesleki Denetim Hizmet Ücreti Hk.

DUYURU

Değerli üyelerimiz,

Bilindiği üzere daha önce de duyurusunu yaptığımız ; Oda tarafından yürürlüğe konulan "LİHKAB Büro Tescil Yönergesi‘nin iptaline ilişkin açılan davalarda, Danıştay 8. Dairesi tarafından 27/12/2011 tarih, Esas No : 2011/6746 sayılı kararı ile Yönerge‘nin bazı maddeleri için yürürlüğün durdurulması kararı verilmiştir.

Bu hususta; "Denetim" işlemleri için gerek 04.08.2010 tarihinde yayımlanan 2010 / 2 sayılı Genelge‘de ve gerekse, söz konusu Yönerge‘de yer alan hükümler için ilgili mevzuata aykırılık görülmemiştir. Danıştay‘ın verdiği yürürlüğün durdurulması kararları da dikkate alınarak Yönetmelik hazırlanmaktadır. Hazırlanan Yönetmeliğin 43. Olağan Genel Kurul sürecinde kesinleştirilerek yürürlüğe konulması planlanmaktadır...  şeklindeki duyurumuzu tüm üyelerimizle paylaşmıştık.

Yaşanan süreçte 43. Olağan Genel Kurulumuzda konu tartışılmış, söz konusu yönetmelik çalışmalarının zaman açısından yeterli olmaması nedeni ile ileri bir tarihte yapılacak Olağanüstü Genel Kurulda yapılması kararı alınmıştır.

Bu konudaki belirsizliğin ortadan kaldırılması ve LİHKAB denetim Hizmet Ücretlerinin yeni alınan Yönetim Kurulu Kararı ile devam etmesi hususlarında,

Bilgi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla.

TMMOB

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

MAYIS 2012

 

Karar No 60: 14.05.2012 -  4/60

LİHKAB‘ların HKMO LİHKAB Büro Tescil Yönergesi‘nde belirtilen Mesleki Denetim Hizmetlerine ait Hizmet Ücreti‘nin TMMOB Kanununda belirtilen Hizmet Gelirleri bölümü çerçevesinde ve her bir iş için ayrı olmak üzere Odamızın Olağanüstü Genel Kuruluna kadar uygulamanın 4,00 TL olarak devam etmesine,

 


Yukarı Çık