ANTALYA KENT KONSEYİ İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU’NUN “ ANTALYA KENT BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ ” GÜNDEMLİ DÜZENLEDİĞİ TOPLANTIYA KATILIM SAĞLANDI.

ANTALYA KENT KONSEYİ İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU‘NUN

" ANTALYA KENT BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ " 

GÜNDEMLİ  DÜZENLEDİĞİ TOPLANTIYA KATILIM SAĞLANDI.

   23.01.2013 tarihinde Antalya Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Grubu‘nun"Antalya Kent Bilgi Sistemi Projesi" ile ilgili  düzenlediği toplantıya  Şube Başkanı Ramazan Eciş ile Coğrafi Bilgiler Komisyonu üyeleri Murat Uysal ve Işın Onur‘dan oluşan heyetle katılım sağlandı.

   Toplantının açılışında; Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Grubu Başkanı Ebru Manavoğlu, Kent Bilgi Sitemi Projesi‘nin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Özellikle Antalya gibi nüfusu çok hızlı artan ve kentsel yayılmanın çok hızlı olduğu kentimizde bilgiye ulaşımın sağlanması ve Yönetimde karar verme bileşenlerinden olan Kent Bilgi Sisteminin bir gereklilik ve zorunluluk olduğu" ifade edildi.

   Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ile Peyzaj Mimarları Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi‘nden temsilcilerin de katıldığı toplantıda, Şube Başkanımız Ramazan Eciş; Kent Bilgi Siteminin "Kentlerin, mülkiyet bilgileri, imar planları, altyapı bilgileri, bina, işyeri, konut, arsa envanterleri, tüm haritaları ile diğer yönetim destek sistemlerine bilgisayar ortamında erişilmesini sağlayan sistemler olduğunu, dolayısıyla Harita Mühendisliği Mesleğinin birebir içinde ve Lokomotif görevini üstlendiği bir çalışma alanı olduğunu ifade etti. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odaları olarak her yıl düzenlenen ve bu yıl 21 Kasım tarihinde "CBS Günleri Etkinliği" kapsamında Kepez Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde  "CBS İle Geçmişi Anlamak, Günü Yaşamak ve Geleceği Planlamak" temalı "Coğrafi Bilgi Sistemleri Paneli" düzenlediklerini ifade etti.

   Meslektaşımız Murat Uysal ise yaptığı konuşmada; Kent Bilgi Sistemlerinin bir kent için olmazsa olmazlarından olduğunu ancak Antalya‘nın bu konuda geç kaldığını ifade ederek Kent Bilgi Sisteminin Hayatımızı kolaylaştırdığını somut örnekler vererek anlattı. Ayrıca Kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde Karar Mercilerinin en doğru ve ideal kararı verebilmesi için ihtiyaç duyulan planlama, altyapı, mühendislik, temel hizmetler ve yönetimsel bilgileri hızlı ve sağlıklı bir şekilde irdelenmesini sağlayan Kent Bilgi Sistemlerinin Belediyelerde ve diğer Kurumlarda biran evvel Kurulması ve bu konuda Yöneticilerin ikna edilmesinin gerektiğini ifade etti.

   İmar ve Planlama Çalışma Grubu Başkanı Ebru Manavoğlu, Kent Bilgi Siteminin güncelliğine rağmen konunun kamuoyu tarafından pek bilinmediğine işaret ederek, amaçlarının bu tür toplantılarla hem kamuoyunu bilgilendirmek, hem de Antalya‘da ilgili kuruluşlar tarafından yapılmakta olan çalışmaların ne aşamada olduğuna yönelik bilgi edinmek olduğunu söyledi.

   Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi Teknolojileri Dairesi Harita Mühendisi Volkan Sepetçi kurumsal olarak yaptıkları çalışmaları detaylı olarak ifade etti.

   Toplantıya katılımcıların değerlendirmeleri, soru-cevap kısmı ile son buldu.

 


Yukarı Çık