DSİ MÜHENDİS ALIM İLANI HK.

Sayı   :3/B15-3168                                                                                                   08.10.2014
Konu  :DSİ Mühendis Alım İlanı Hk.

T.C.
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
(PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI)
ANKARA

Genel Müdürlüğünüzün 26.09.2014 tarihli "DSİ Mühendis Alım İlanı" başlığı altında yapılan duyuruda  mesleğimiz  "Harita Mühendisliği" olarak anılmıştır. Konu hakkında üyelerimizden gelen şikayet dilekçelerinde; kurumunuza başvuruda bulunmak istedikleri, ancak Geomatik ve Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümlerinden mezun olan mühendislerin müracaatlarının kabul edilmeyeceği, yalnızca "Harita Mühendisi" ünvanıyla mezun mühendislerin başvurularının geçerli olabileceğinin belirtildiği bildirilip, konu ile ilgili mağduriyetlerin giderilmesi Odamızdan talep edilmiştir.

Bilindiği üzere, ülkemizde Harita ve Kadastro Mühendisliği eğitimine 1949 yılında Yıldız Teknik Okulu-İstanbul`da Harita Mühendisliği adıyla başlanılmış olup, sonraki yıllarda yeni bölümler açılarak bu alanda eğitime devam edilmiştir. Bugün bu eğitimi veren üniversite sayısı 19‘a ulaşmış olup, bölüm isimleri farklılık göstermektedir.

06.05.2009 tarihli YÖK Genel Kurulu kararına göre üniversitelerin, talepleri doğrultusunda benimsedikleri bölüm isimlerini kullanmaları serbest bırakılmıştır. Bu nedenle, Harita ve Kadastro Mühendisliği eğitimi veren bölümlerimizin bir kısmı ismini Harita Mühendisliği, bir kısmı Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, bir kısmı da Geomatik Mühendisliği olarak değiştirmiştir.
Gerek Harita Mühendisliği gerek Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ve gerekse Geomatik Mühendisliği aynı temel mühendislik eğitim konuları ile eğitim veren ve Harita ve Kadastro Mühendisliği adı altında Odamıza üye olarak mesleklerini yapan kişileri ifade etmektedir. Dolayısıyla, bu alandaki mühendisler aynı yetki ve sorumluluğa sahip olup, sadece ünvanları farklıdır.

Açıklanan nedenlerle "DSİ Mühendis Alım İlanı"nda belirtilen eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Adı geçen listede ismi olmayan "Geomatik Mühendisi" ve "Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi" ünvanlarının da listeye eklenmesi hususlarında,

Bilgi ve gereğini dileriz.
Saygılarımızla.

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.
  Genel Başkan


Yukarı Çık