GİRESUN’DA GİRESUN BELEDİYESİ VE ŞUBEMİZİN ORTAKLAŞA DÜZENLEDİĞİ “KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİ” YAPILDI...

 

           Giresun‘da Giresun Belediyesi ve Şubemizin ortaklaşa düzenlediği "Kentsel Dönüşüm Paneli" yapıldı. Oturum başkanlığını TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Fahri Özten‘ in yaptığı panelde, İTÜ Geomatik Mühendisliği öğretim üyelerinden Sn. Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu,  KTÜ Harita Mühendisliği bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Bayram Uzun ile Giresun Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Ercan Durhan katılmışlardır.

            Panele Giresun‘dan; Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Hilmi Erzincan, Mimarlar Odası Başkanı, İnşaat Mühendisleri Odası Giresun İl Temsilcisi, kamu kurumlarından idareci ve diğer temsilciler, çeşitli meslek gruplarından temsilciler, HKMO Giresun İl Temsilcimiz, Giresun Üniversitesi Harita ve Kadastro Meslek Yüksek Okulundan öğrenciler ve vatandaşlar iştirak etmişlerdir. Trabzon‘dan ise Karadeniz Teknik Üniversitesi‘nden akademisyenler ve yönetim kurulu üyelerimiz katılım gerçekleştirmişlerdir.

            Panelin açılışında Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Hilmi Erzincan‘a Şube Başkanımız tarafından
katkılarından dolayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü, GİSLAB Laboratuvarında hazırlanan Giresun Haritası takdim edilmiştir.

            Panelde Sayın Özten yaptığı konuşmada, çağdaş kent perspektifi çizerek TMMOB‘nin Türkiye‘de uygulanmakta olan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkındaki görüşlerini sunmuştur. Sayın Durhan sunumunda Giresun yerelinde yapılan çalışmalar ve kentin genel sorunları üzerinde durmuştur. Sayın Yomralıoğlu konuşmasında, Harita Mühendisliği Mesleği ile Kentsel Dönüşümün kesiştiği alanları özetlerken kent bilgi sistemlerine vurgu yapmıştır.  Sayın Uzun sunumunda Kentsel Dönüşüm Çalışmalarında mülkiyet haklarının önemine işaret ederek bu noktada mesleğimize düşen görevleri özetlemiştir.

             Panelin sonuç kısmında; ‘‘odağında insan olan, halkın karar süreçlerine katıldığı, insanları yerinden etmeyen - etse bile yeni yerinde mutlu eden-  sadece fiziki çevrenin değil aynı zamanda sosyal ve kültürel çevrenin yaşam kalitesinin de yükseltildiği bu tür projelerin etkin şekilde yönetilebilmesi için gerekli yasal mevzuatın bir an önce düzenlenmelidir‘‘ denildi.

              Etkinliğin sonunda panelistlere plaketler takdim edilerek aile fotoğrafı çekilmiştir.

 


Yukarı Çık