TÜBİTAK BİLGEM`İN "MÜHENDİS ALIM İLANI" HK.


Sayı  :3/B15-3560                                                                                                        09.12.2014

Konu :Mühendis Alım İlanı Hk.

 

  

TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU
BİLGEM

YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
ANKARA

  

Kurumunuzun TBTK.BİLGEM.YTE.2014-1 İlan numarası ile yapılan duyurusunda  mesleğimiz  "Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği" olarak anılmıştır. Konu hakkında üyelerimizden gelen şikayet dilekçelerinde; kurumunuza başvuruda bulunmak istedikleri, ancak Harita ve Geomatik Mühendisliği bölümlerinden mezun olan mühendislerin müracaatlarının kabul edilmeyeceği, yalnızca "Harita Mühendisi" ünvanıyla mezun mühendislerin başvurularının geçerli olabileceğinin belirtildiği bildirilip, konu ile ilgili mağduriyetlerin giderilmesi Odamızdan talep edilmiştir.

 

Bilindiği üzere, ülkemizde Harita ve Kadastro Mühendisliği eğitimine 1949 yılında Yıldız Teknik Okulu-İstanbul`da Harita Mühendisliği adıyla başlanılmış olup, sonraki yıllarda yeni bölümler açılarak bu alanda eğitime devam edilmiştir. Bugün bu eğitimi veren üniversite sayısı 19‘a ulaşmış olup, bölüm isimleri farklılık göstermektedir.

 

06.05.2009 tarihli YÖK Genel Kurulu kararına göre üniversitelerin, talepleri doğrultusunda benimsedikleri bölüm isimlerini kullanmaları serbest bırakılmıştır. Bu nedenle, Harita ve Kadastro Mühendisliği eğitimi veren bölümlerimizin bir kısmı ismini Harita Mühendisliği, bir kısmı Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, bir kısmı da Geomatik Mühendisliği olarak değiştirmiştir.


Gerek Harita Mühendisliği gerek Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ve gerekse Geomatik Mühendisliği aynı temel mühendislik eğitim konuları ile eğitim veren ve Harita ve Kadastro Mühendisliği adı altında Odamıza üye olarak mesleklerini yapan kişileri ifade etmektedir. Dolayısıyla, bu alandaki mühendisler aynı yetki ve sorumluluğa sahip olup, sadece ünvanları farklıdır.

 

Açıklanan nedenlerle TBTK.BİLGEM.YTE.2014-1 İlan numarası ile yapılan duyuruda belirtilen eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Adı geçen listede ismi olmayan "Harita Mühendisi" ve "Geomatik Mühendisi" ünvanlarının da listeye eklenmesi hususlarında,

 

Bilgi ve gereğini dileriz.

 

Saygılarımızla.

 

 

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.
  Genel Başkan


Yukarı Çık