ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  25 Şubat 2018, Pazar

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    Görsel Basında Odamız

    Basından

    Resmi Yazışmalar

    Birim Fiyatlar

    Hukuk Birimi

    İstatistikler ile HKMO

    MİSEM

    Üyelerimizden

    Satım Duyuruları

    Alım Duyuruları

    İş Arayanlar

    Eleman Arayanlar

    Yardım Duyuruları

    Bilgi Edinme Başvurusu

    TİP Sözleşmeler Kontrol

    SHKMMB

    LİHKAB

 

e-Liste

Odamız üyesi değil, fakat duyuruların düzenli olarak
e-posta hesabınıza gönderilmesini istiyorsanız;
Lütfen adınızı, soyadınızı ve
e-posta adresinizi giriniz..

Adınız:

E-Posta Adresiniz:

 

Son Çıkan Yayınlar

 

» KİTAPLAR

MESLEKTE 50. HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
HKMO

 
 » JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ

 
 » HKM DERGİSİ

SAYI: 2011-1 104

 
 » HARİTA BÜLTENİ

SAYI: ŞUBAT 2018 99

  

İHALELERDE TMMOB HKMO SERBEST HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK BÜROLARI TESCİL BELGESİNİN İSTENİLMESİ HAKKINDA TEİAŞ`A GÖNDERİLEN YAZIMIZ

    Yayına Giriş Tarihi: 05.05.2015  Güncellenme Zamanı: 05.05.2015 17:16:22  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Sayı  : 3/B15-734                                                                                                             30/04/2015

Konu : İhalelerde TMMOB HKMO Serbest Harita
           ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büroları
           Tescil Belgesinin İstenilmesi Hakkında.

 

 

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‘NE
ANKARA

Son dönemde Genel Müdürlüğünüz merkez ve taşra teşkilatı tarafından yapılan kamulaştırma planı, etüt projeleri, plankote ve harita yapımı işlerine ilişkin ihalelerde katılımcı firmalardan TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasına kayıtlı olduklarına dair belgelerin talep edilmediği tesbit edilmiştir.

15.07.2005 tarihli ve  25876 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 23.06.2005 tarihli ve 2005/9070 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği‘nin "Yetki ve sorumluluk" başlıklı 4 maddesinde "Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve haritaların kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya ürettirilmesi durumlarında, proje kapsamında olsa bile, yetki ve sorumluluk yasal yetkiyi haiz bir jeodezi ve fotogrametri (harita, harita ve kadastro) mühendisi tarafından üstlenilir. Haritaların özel sektöre ürettirilmesi durumunda 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 44`üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen Yönetmelik esas alınır." ve "Yükümlülük" başlıklı 5. maddesinde ise  "Büyük ölçekli coğrafî bilgileri ve orijinal (temel) haritaları üreten ve ürettiren, bu haritalara entegre olacak biçimde coğrafî bilgileri üreten ve kullanan kuruluşlar, bu Yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdür." denilmektedir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 44`üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine dayanılarak çıkartılan ve 11.10.1993 tarihli ve 21725 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik‘te de herhangi bir yöntem ve ölçekteki çizgisel ve sayısal harita yapımı, plankote, etüt ve işletme haritaları, tescile konu olan harita ve planların yapım işlerinde müellifin Harita ve Kadastro Mühendisleri olduğu belirtilmektedir.

Bununla birlikte, 11.03.2006 tarihli ve 26105 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği"nin 6. maddesinde harita ve kadastro mühendislik ve müşavirlik hizmetleri ile ilgili serbest harita ve kadastro mühendislerinin yapacağı ve organize edeceği işler arasında herhangi bir yöntem veya ölçekteki çizgisel veya sayısal harita yapımı, tescile konu olan harita ve planların yapımı, plankote, kamulaştırma, gecekondu ve köy yerleşim planları ve/veya haritaları ve etüt ve işletme haritalarının yapımı sayılmıştır.

Görüleceği üzere yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereği Kurumunuzca ihale edilen plankote, etüd ve işletme haritalarının yapımı, kamulaştırma haritalarının yapımı ve harita yapımı işlerini Odamıza kaytlı müellif serbest harita ve kadastro mühendislik bürolarına yaptırmanız gerektiği açıktır. Aksi takdirde inşaat, elektrik v.b. iş konusu başka mühendislik sektörlerini ilgilendiren firmaların ürettikleri projelerin ilgili kadastro müdürlüklerince onaylanmayacağı gibi üretilen projelerin de sağlıklı olmayacağı aşikardır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereği yasa ve yönetmeliklerde belirtildiği üzere ve benzer işleri ürettiren diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihale dokümanlarında olduğu gibi Kurumuzca  yapılan ihalelerde de katılımcı firmalardan Odamıza kayıtlı olduklarına dair belgelerin talep edilmesi hususlarında,

Bilgi ve gereğini dileriz.

Saygılarımızla.

 

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.
Genel Başkan


Tüm Resmi Yazışmalar »


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2018 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.