MADEN YÖNETMELİĞİ HAKKINDA

 

Sayı     : 3/B15                                                                                                          24/11/2015

Konu  :  Maden Yönetmeliği

 

T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR  BAKANLIĞI

Maden İşleri Genel Müdürlüğü

Mevlana Bulvarı No: 76 Beştepe / ANKARA

 

 

İlgi: a) 12.03.2015 tarih ve B.15.0.MGM.0.00.00.00/ -50004 sayılı yazınız.

        b) 27.04.2015 tarih ve 3/B15-679 (080168 varide nolu) sayılı yazımız.

 

İlgi (a)‘da kayıtlı yazınıza istinaden, Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği hazırlama çalışmalarına katılmak ve Maden Kanunu‘nun 29. ve Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Yönetmeliği (YTK) maddeleri ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere Genel Müdürlüğünüz bünyesinde oluşturulacak olan komisyonda görev alacak Odamız üyesi iki kişinin isimleri tarafınıza bildirilmişti.

 

Anılan komisyon çalışmaları sonucunda, Odamızın talepleri ilgi (b) yazımız ile Genel Müdürlüğünüze iletilmiştir. Bu kapsamda son şekli verilen taslak yönetmeliklerden Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler Yönetmeliğinde (YTK) Odamız görüş ve önerilerinin dikkate alınarak oluşturulmuş olduğu memnuniyetle görülmektedir.

 

Ancak, Kamu yararı ve mesleğimiz açısından söz konusu Maden Yönetmeliğinin, YTK Yönetmeliği ile uyumlu olması çok önemlidir. Gerek bu nedenle, gerekse Odamız taleplerinin tam olarak karşılığını bulabilmesi ve işlerlik kazanabilmesi için Ek‘te tarafınıza yeniden gönderdiğimiz Maden Yönetmeliği için değişiklik taleplerimizin dikkate alınmasını talep etmekteyiz.

 

Bu hususta bilgilerinizi ve gereğini dileriz.

 

Saygılarımızla

 

 

 

Ertuğrul CANDAŞ

Yönetim Kurulu a.

Genel Başkan

 

 

 

Ek: Maden Yönetmeliği Son Taslağına İlişkin Değişiklik Taleplerimiz (1 sayfa)

 

 

 

 

 

 

 

 

EK

 

HKMO MADEN YÖNETMELİĞİ SON TASLAĞINA İLİŞKİN

DEĞİŞİKLİK TALEPLERİMİZ

 

MİGEM Taslak Yönetmelik

 

DEĞİŞİKLİK TALEPLERİMİZ

 

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

 

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

ş) Haritacı: Harita ve kadastro mühendisi, harita teknikeri, harita teknisyeni ve topografı,

 

 

Madencilik faaliyetleri ile ilgili  rapor,  proje ve her türlü teknik belgeleri hazırlama görevi YTK verilmiştir.

 

Bu nedenle,  haritacı tanımı iptal edilmelidir.

 

eee) Teknik eleman: İşletme tekniği, büyüklüğü ve yapısal durumu göz önüne alınarak, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında istihdam edilen maden, jeoloji, jeofizik,  makine, elektrik ve ihtiyaç halinde diğer mühendisleri,

 

 

 

eee) Teknik eleman: İşletme tekniği, büyüklüğü ve yapısal durumu göz önüne alınarak, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında istihdam edilen maden, jeoloji, jeofizik, harita ve kadastro, makine, elektrik ve ihtiyaç halinde diğer mühendisleri,

 

Teknik Elemanın Nitelikleri

 

            MADDE 128 – (1) Ruhsat sahasına teknik eleman istihdamı için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

b) Maden, jeoloji, jeofizik, makine, elektrik ve işin gereği istihdam edilen diğer mühendisleri

 

 

Teknik Elemanın Nitelikleri

 

            MADDE 128 – (1) Ruhsat sahasına teknik eleman istihdamı için aşağıdaki şartlar aranır:

a)      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

b)      Maden, jeoloji, jeofizik, harita ve kadastro, makine, elektrik ve işin gereği istihdam edilen diğer mühendisleri

 

 

 

 

 

 Dosyalar

maden yonetmeligi hakkında oda görüsü (299 KB) (24.11.2015 16:25:02)

Yukarı Çık