45. DÖNEM I. BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILDI

HKMO 45. Dönem I. Başkanlar Kurulu Toplantısı HKMO Yönetim Kurulu, HKMO Şube ve Merkeze Bağlı Temsilcilik Yönetim Kurulu Üyeleri, HKMO Onur ve Denetleme Kurulu Üyeleri, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi, HKMO Genel Merkez çalışanlarının katılımıyla 04.06.2016 tarihinde Ankara`da yapıldı.

Başkanlar Kurulu toplantısı öncesinde ayrıca, saymanlar ve denetleme kurulu üyelerinin katılımıyla mali konularda genel değerlendirme toplantısı yapıldı.

Başkanlar Kurulu toplantısı, Oda Genel Sekreteri Ayhan Erdoğan ve Oda Genel Başkanı Ertuğrul Candaş tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başladı. Ardından "Tanışma ve Bilgilendirme" ile "Genel Görüşme" ana başlıkları altında; tanışma, Oda örgütlülüğü ve işleyişi, protokoller, mali durum bilgilendirme, mesleki faaliyet denetimleri, dava süreçleri, çalışma programı, bina yapımı, şube ve merkeze bağlı temsilciliklerden gelen görüşler alt başlıklarından oluşan toplantı gündemi kesinleştirildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmasıyla tüm katılımcılar kendilerini tanıttı. Oda örgütlülüğü ve işleyişi gündem maddesi konusunda Genel Sekreter Ayhan Erdoğan ve Örgütlenme Sekreteri Ali İpek, Protokoller gündem maddesi konusunda Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Levent Özmüş, Mali Durum konusunda Genel Sayman Yeliz Karaarslan, Mesleki Faaliyet Denetimleri konusunda Denetleme Kurulu Üyesi Eray Yıldız, Odamızca açılan davalar ve Odamıza açılan davalar ve yargı süreçleri hakkında Oda Danışmanı Hüseyin Özgün genel bilgilendirmeler yaptı. Çalışma programı üzerine genel görüşme yapılarak katılımcılardan görüş ve katkılar alındı. Bina yapımı konusunda Genel Sekreter Ayhan Erdoğan bilgilendirme yaptı ve katılımcılar gündem maddeleri üzerine söz aldı.

Çalışma Programı ile şube ve merkeze bağlı temsilciliklerden gelen görüşler başlıklı gündem maddesinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi. 

Toplantıya katılarak katkı veren birim temsilcisi arkadaşlarımıza, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen HKMO Genel Merkez çalışanlarına teşekkür ederiz. 

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
HAZİRAN 2016Yukarı Çık