ÜYELERİMİZ İÇİN ÜCRETSİZ HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ!

ÜYELERİMİZİN ÇALIŞMA YAŞAMINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARA YÖNELİK ŞUBEMİZ TARAFINDAN ÜYELERİMİZE ÜCRETSİZ OLARAK HUKUKSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLMEKTEDİR.

DOSYA NO  : 6202-522                                                                                14.07.2016

KONU          : Şubemiz Tarafından Verilen Hukuk Danışmanlığı Hizmeti Hk.  

Değerli Üyemiz,

Meslektaşlarımız çalışma yaşamında işsizlik kaygısına bağlı olarak gerek düşük ücretlerle güvencesiz ve esnek çalışma biçimlerine sürüklenmekte, gerekse bu süreçte yasal hakları konusunda yeterince bilgi sahibi olmamaları nedeni ile önemli sosyal ve ekonomik hak kayıplarına uğramaktadır.

Güvencesizleşmeye, esnekleşmeye ve işsizliğe karşı yürütülecek mücadelenin hepimizin ortak geleceğine yönelen saldırılar karşısında tek çıkış yolumuz olduğunun bilinciyle, üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmenin gayreti içindeyiz.

Bu kapsamda üyelerimizin çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlara yönelik Şubemiz tarafından üyelerimize ücretsiz olarak hukuksal danışmanlık hizmeti verilmektedir.

•§  Kamuda çalışıyor iseniz, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer iş kanunları ile buna dayanılarak çıkarılmış her türlü mevzuat (kurum görevde yükselme ve yer değiştirme esaslarına dair yönetmelikler, disiplin yönetmelikleri, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin yönetmelik, vb.)

•§  Özel sektörde çalışıyor iseniz, 4857 Sayılı İş Yasası ve buna dayanılarak çıkarılmış her türlü mevzuat (işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı, vb.)

•§  SGK Mevzuatından doğan sorunlar (5510 Sayılı Yasa)

•§  Serbest olarak kendi işinizi yapıyor iseniz, Kamu İhale mevzuatı, Türk Ticaret Yasası ve mevzuatı, Borçlar Yasası ve mevzuatı, İcra Yasası ve mevzuatı, İş Yasası ve mevzuatı vb.

•§  Meslek ve görevi ile ilgili diğer her türlü hukuki konu hakkında,

Şubemiz hukuk danışmanı Mahir Ay tarafından sunulacak olan danışmanlık hizmeti için Şubemiz ile (0212 2328989- istanbul@hkmo.org.tr ) iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

      

Osman DENİZ

Şube Yönetim Kurulu a.

Şube Sekreteri


Yukarı Çık