KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ EĞİTİMİ

 KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİ EĞİTİMİ(DUYURU)

Bilindiği üzere "Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelik Ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik" Maliye Bakanlığı tarafından 24.11.2006 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmeliğe göre, kamulaştırma davalarında bilirkişi olarak, TMMOB ve bağlı ihtisas odaları ile il ve ilçe idare kurullarınca hazırlanacak listelerde, yer almak isteyen mühendis, mimar ve şehir plancıları, "Bilirkişi Yetki Belgesi" almak için Birliğin gözetiminde ihtisas odalarınca düzenlenen "Meslek İçi Eğitim Kursları"na katılmak zorundadır. Yönetmeliğe göre meslek içi eğitim kursları, bilirkişi yetki belgesi verilmesi, usul ve esaslarını belirleme görevi TMMOB‘ye verilmiştir.

TMMOB Yönetim Kurulunca, "Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacak Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Nitelikleri, Belgelendirilmesi Ve Çalışma Koşullarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" hazırlanmıştır.

Yürürlükteki mevzuata göre Odamız Genel Merkezinin denetim ve gözetiminde, Şubemiz eğiticileri tarafından, bilirkişilik yapmak isteyen üyelerimize 2007 yılından başlayarak her yıl bilirkişilik eğitimi ve takiben "Bilirkişi Yetki Belgesi" verilmektedir.

Yukarıda adı geçen her iki Yönetmelik hükümleri gereğince, "Bilirkişi Yetki Belgesi"nin her beş yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. 

2012 yılında Kamulaştırma Yasasının 15.maddesinde değişiklik yapılmıştır. Kamulaştırma davalarında bilirkişilik yapacak mühendis, mimar ve şehir plancılarının sayısı önceleri 15 - 25 kişi iken, yeni düzenlemeyle bu sayı illerin nüfusu göz önünde bulundurularak illerden nüfusu beşyüzbinin altında olanlar için yirmibeş ila elli,nüfusu beşyüzbin ile birmilyon arasında olanlar için elli ila yüz,nüfusu birmilyon  ile üçmilyon arasında olanlar için yüz ila yüzelli,nüfusu üçmilyonun üzerinde olanlar için yüzelli ila üçyüzelli olarak değişmiştir.

19  Kasım 2016 –Cumartesi   tarihinde  yapılması düşünülen Kamulaştırma Bilirkişi Eğitimine katılmak isteyen   üyelerimizin en geç  14 Kasım   2016  tarihine kadar  Şubemize  isimlerini yazdırmaları gerekmektedir.

 

Eğitime katılacak üyelerimizin;

•     En az 3 yıllık Odaya kaydının bulunması,

•     Cezalı durumda olmaması,

•     Geçmiş yıllara ait aidat borcunun olmaması,

gerekmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

Kurs katılım ücreti 125.00 TL

2017 Kamulaştırma Bilirkişi Sertifika  onayı ücreti:100.00  TL  

HKMO Diyarbakır Şube


Yukarı Çık