İMAR UYGULAMALARI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİ DÜZENLENDİ

 Odamızın 12. dönem kapsamında programladığı eğitimlerden biri olan "İmar Uygulamaları ve Kentsel Dönüşüm" paneli 22 Ekim tarihinde odamız Zeynel Abidin ÖZTÜRK salonunda geçekleştirildi.

Panelin açılışında Şube Başkanımız Can Deniz AKDEMİR ve Genel Merkez Yönetim Kurulu II. Başkanı Turğay ERKAN birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından panelin ilk oturumu İmar Uygulamaları başladı.

Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK, Bağlar Belediyesi Harita Mühendisi Hanefi USLU ve Kayapınar Belediyesi Harita Mühendisi Burhan KILIÇ` ın katılımı ile imar uygulamaları süreci ve pratikte karşılaşılan sorunlar irdelendi.  Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK tarafından imar uygulamalarının yasal süreci,  idari yargı tarafından alınan emsal kararlar ile imar uygulamalarının Almanya özelinde yapılışı konusunda sunum gerçekleştirdi. Katılımcıların soruları ve belediyelerde imar uygulamaları sırasında karşılaşılan sorunlar tartışıldı.

Panelin ikinci oturumunda Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK tarafından Kentsel Dönüşüm Uygulamasının yasal mevzuattı, kamulaştırma ve diğer yasalarla olan ilişkisini içeren geniş kapsamlı bir sunum yapıldı.

Başta bilgi ve birikimini bizimle paylaşan Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK Hocamıza, Bağlar Belediyesi Çalışanı Üyemiz Hanifi USLU` ya, Kayapınar Belediyesi çalışanı Üyemiz Burhan KILIÇ` a ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası  Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu

 


Yukarı Çık