YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ NAİL GÜLER`İN GÖREVİNE İADE EDİLMESİ İÇİN BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ NAİL GÜLER‘İN GÖREVİNE İADE EDİLMESİ İÇİN BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü`nde çalışmakta iken açığa alınan, Odamız İstanbul Şubesi 10. ve 14. Dönem Şube Yönetim Kurulu Üyeliği, 11. Dönem Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyeliği, 15. Dönem Şube Yönetim Kurulu II. Başkanlığı, 38. ve 39. Dönem TMMOB Yönetim Kurulu Üyeliği, 40. Dönem TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanlığı görevlerinde bulunan ve hala Şubemiz Yönetim Kurulu yedek üyeliği ile İBB İşyeri temsilciliği görevini yürütmekte olan üyemiz Nail Güler‘in 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilmesi nedeni ile 28 Kasım 2016 tarihinde Şubemizde İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ile Şube Yönetim Kurulumuz tarafından ortak basın toplantısı düzenlendi.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu adına İKK sekreteri Cevahir Efe Akçelik‘in basın metnini okumasının ardından, Şube başkanımız Alişan Çalcalı süreç hakkında bilgilendirmede bulunarak Nail Güler`in göreve iade edilmesi konusunda Şube Yönetim Kurulu olarak hukuksal sürecin takipçisi olacaklarını, hukuk ve demokrasi mücadelesine devam edeceklerini belirtti.

Nail Güler`in de üyesi olduğu TÜM BEL-SEN 5 Nolu Şube başkanı Nazife Bayrak Tosu, kendisinin ve Nail Güler‘in de içerisinde bulunduğu çok sayıda sendika üyesinin haksız ve hukuksuz olarak görevden alındıkları ve açığa alınma nedenleri konusunda herhangi bir bilgi sahibi olamadıklarını belirtirken, bu hukuksuz uygulamalara karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti.

Son olarak söz alan Nail Güler, görevden açığa alınması ve sonrasında 677 KHK ile görevinden ihraç edilmesi sürecinde kendisine destek olan ve her zaman üyesi olmaktan gurur duyduğunu belirttiği meslek örgütüne ve üyesi olduğu TÜM BEL-SEN`e, basın toplantısına katılan TMMOB Odaları İstanbul Şube bileşeni odaların temsilcilerine, basın mensuplarına ve meslektaşlarımıza teşekkür ederek, bugüne kadar sürdürdüğü demokrasi mücadelesine bundan sonrada devam edeceğini bildirdi.

HKMO İstanbul Şube 24.Dönem Yönetim Kurulu olarak, basın toplantısını düzenleyen TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kuruluna ve İKK sekreteri sayın Cevahir Efe Akçelik‘e, basın toplantısına katılarak bizlere destek olanTÜM BEL-SEN 5 nolu Şube Başkanı sayın Nazife Bayrak Tosu‘ya, TMMOB bileşeni Odaların İstanbul Şube temsilcilerine, üyelerimize ve basın emekçilerine teşekkür ederiz. 

 

28.11.2016

HUKUKSUZ İHRAÇLAR SON BULSUN

NAİL GÜLER DERHAL GÖREVİNE İADE EDİLSİN

İktidar, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan ettiği OHAL ile hukuk tanımaz tavrıyla ülkeyi cehenneme götüren taşları Kanun Hükmünde Kararnamelerle örüyor. Darbe girişimini fırsata çeviren iktidarının aylardır sürdürdüğü cadı avında hedefin AKP`ye muhalefet eden ilerici halk kesimleri olduğunu yaşayarak görüyoruz. Son yayınlanan 677-678 sayılı kanun hükmünde kararnameler ile yaklaşık 16 bin kamu görevlisinin işine son verilmiş, yine birçok yayın organı kapatılmış, KHK içindeki düzenlemeler ile kamusal alan bir adım daha daraltılmıştır.

Bu süreçte meclis işlevini kaybetmiş, seçilmiş belediye başkanları, milletvekilleri gözaltına alınmış, tutuklanmış, hukuk tüm temel hukuk normlarını ezip geçerek ayaklar altına alınmıştır. Yani OHAL olağanlaşırken hukuksuzluklar kanun hükmüne bağlanmıştır.

Çocukların maruz kaldığı istismarın, tacizin, tecavüzün meşrulaştırılmak istendiği, temel eğitim haklarının kısıtlandığı; akademik, mesleki çalışmaların önünün kapatıldığı günler yaşıyoruz. Halklarımız günden güne özgürlüklerini kaybediyor, temel insan hakları ayaklar altına alınıyor.

Peş peşe yayınlanan KHK`lar ile kamu çalışanlarının işlerinden edildiği, rektör seçimlerinin kaldırıldığı, akademisyenlerin üniversitelerden atıldığı; muhalif TV kanallarının kapatılarak seslerinin kısılmaya çalışıldığı, gazetecilerin tutuklandığı; gazetelerin, edebiyat dergilerinin, çocuklar için daha iyi bir dünya yaratmak için çalışan derneklerin bile kapatıldığı ama çocuk istismarcısı gerici vakıfların desteklendiği bu dönemde Olağanüstü Hal bahane edilerek tüm bu yapılanlar meşruymuş gibi gösterilmek isteniyor.

TMMOB Yönetim Kurulu Üyeliği ve 40. Dönem Yönetim Kurulu II. Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyeliği ile İBB İşyeri temsilciliği görevini yürütmekte olan Nail GÜLER de 01 Ağustos 2016 tarihinde bu zihniyet tarafından açığa alınmış, hakkında Devlet Memurları Kanunu`nda yer alan soruşturma aşamalarının hiçbiri uygulanmadan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden ihraç edilmiştir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bağlı 24 Odamız, Anayasa`nın 135. Maddesi ve 6235 sayılı TMMOB yasası kapsamında faaliyet yürüten, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları tüzel kişiliğine sahiptir. Yasa tarafından tanımlanan amaç ve görevlerini; meslektaşlarımızın ve mesleğin haklarının korunması, geliştirilmesi, üyelerinin hak ve çıkarlarının korunması, çalışma alanlarının disipline edilmesi, geliştirilmesi yönünde uygulayan üye ve yöneticilerimiz, bu kapsamda mesleki-toplumsal sorumluluklar üstlenmektedir. Nail GÜLER de, TMMOB kurul ve komisyonlarda görev alan, meslek örgütümüzün ikinci başkanlığını yapmış üyelerimizden biridir. Sivil darbeyi sürdüren AKP Hükümeti açısından meslektaşımızın temel suçu demokrasiyi savunması özgürlükten, eşitlikten, adaletten, barıştan yana, yani evrensel insan haklarından yana tavır almasıdır.

Darbelere ve dikta rejimlerine karşı duran Odalarımızın ve TMMOB`nin üyelerini de içine alan bu cadı avına bir an önce son verilmelidir. İşten ihraç edilen Nail GÜLER, vakit kaybetmeden görevine iade edilmelidir.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu olarak, TMMOB`nin ikinci başkanlığı yapmış Nail GÜLER ile dayanışma içinde olduğumuz bildirir, hiçbir gerekçe gösterilmeden kamu görevinden çıkartılmasının takipçisi olacağımızın ve görevine iadesi için mücadelemizi sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU Dosyalar

(62 KB) (29.11.2016 14:32:54)

Yukarı Çık