BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ ZİYARET EDİLDİ.

 18.11.2016 tarihinde Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Recep VADİ, ikinci Başkanımız Hasan DEMİRTAŞ ve HKMO Ankara Şube Müdürü Nalan KAYIKET tarafından Bolu Temsilciliğimiz ziyaret edildi.

Ziyaret kapsamında Bolu Temsilcimiz Sayın Sabri GÜNGÖR ve Bolu Temsilci Yardımcımız Kazım KONAK ile birlikte Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Ekrem ÇETİNKAYA makamında ziyaret edildi. Yapı Aplikasyon projesi ve TUS uygulamaları, 18. Madde Uygulamalarının önemi dile getirildi.18 Madde Uygulamaları sürecinde çalışmaların gelişimi ve yaşanan sıkıntılar değerlendirildi. Bolu da mesleki çalışmalarımız ve imar uygulamaları konularında bir etkinlik düzenlenmesinin yararlı olacağı belirtildi.

Ziyaret kapsamında Bolu Temsilcimiz etkinlik alanında faaliyet gösteren Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları ile öğlen yemeğinde bir araya gelindi. Toplantı ortamında gerçekleşen yemekte Serbest Mühendislik Müşavirlik Bürolarının yaşadığı sorunlar dile getirildi. Odamız kurallarının işletilmesi ve uygulanmasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, mesleki denetim uygulamaları, odamız yazılı kurallarının ivedilikle ve zamanında sonuçlandırılması, Odamız tarafından yapılan etkinliklerin sonuçları ve anılan konulara ilişkin edinilen tecrübelerin yayınlanması oda ve üye ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı çaba sarf edilmesi, Yapı Aplikasyon Projelerine ilişkin yasal çerçeve başta olmak üzere inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni süreçlerine meslek ve meslektaşlarımızın önemi dile getirilerek yasal çerçevede yapılması gerekenler ayrıntılı olarak açıklandı. Uygulamadaki haksız rekabetin engellenmesi hususları dile getirilerek tartışılmış olup, Şube Başkanı Recep VADİ açıklama ve bilgilendirmeler yaptı. SHKMMB üyelerimizle Odamız teknik programları hakkında yaşadıkları sorunlar değerlendirildi ve bu konuda bilgi verildi.

Ziyaret kapsamında daha sonra  Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü ziyaret edildi. Ülkemiz ve özelde Bolu İlinde Kadastro kapsamlı yaşanan sıkıntılar, personel ihtiyaçları ve LİHKAB‘ ların durumu konuşuldu. Şube Başkanımız Sayın Recep VADİ Odamız tarafından yapılan Mesleki Faaliyet Denetim Uygulamalarının gerekliliğini belirterek kurum olarak Kadastronun bu uygulamalara önem vermesi gerektiğine değindi.

Ziyaret kapsamında daha sonra Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde meslektaşımız Tuğba BAYHAN ile birlikte Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Muhsin KARAGÜZEL makamında ziyaret edildi.

Kurum ziyaretlerimizin sonunda Bolu‘da bulunan 22 üyemizle akşam yemeğinde bir araya gelindi. Yemeğin ardından Şube Başkanımız Sayın Recep VADİ, 12. Dönem Çalışma Programımızdan bahsederek bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla birlikte Odamızın gündemini ayrıntılı şekilde dile getirdi. Karşılıklı sohbet ortamında geçen toplantıda mesleki denetim uygulamaları, üye aidatları, LİHKAB‘ların durumları tartışıldı. Toplantıya katılan Üyelerimizin mesleki sorunları ile ilgili daha etkin çözüm yollarının uygulamaya konulması ve sorunların çözümünün takip edilmesi konuları dile getirilmiştir.

Ziyaretlerimiz kapsamında bizimle toplantıya katılan bütün meslektaşlarımıza ve ziyaret süresince bize destek olan  Bolu İl Temsilcimiz Sabri GÜNGÖR ve Kazım KONAK‘a  teşekkürlerimizi sunarız.


Yukarı Çık