ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE MÜHENDİSLERE ETKİLERİ BAŞLIKLI PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 12. Dönem Yönetim Kurulu olarak bu dönem çalışma programı çerçevesinde düzenlenen paneller dizisine “Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ve Mühendislere Etkileri” başlığıyla devam edildi.

    Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 12. Dönem Yönetim Kurulu olarak bu dönem çalışma programı çerçevesinde düzenlenen paneller dizisine "Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ve Mühendislere Etkileri" başlığıyla devam edildi.

    Avukat Murat Özveri ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisi, aynı zamanda Politeknik Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Hocaoğulları`nın katıldığı panelimizde zorunlu bireysel emeklilik sistemi sürecin başından günümüze kadar bütün detayları ile konuşuldu. Murat Özveri bu sistemin 2001 yılından beri hayatımızda olduğunu fakat bu sistemin herhangi bir yönetmeliği olmadığını belirtti. Ayrıca 45 yaş altında çalışanlar için 1 Ocak 2017 tarihinde zorunlu olarak sisteme giriş başlatılacak ve emekli olmak için 56 yaşına kadar sistemin içinde kalmak zorunluluğu bulunduğunu belirtti. Sosyal Güvenlik Sigortasına ayrılan değerlerin bile insanlara yetmediği bir toplumda emekçilerin brüt maaşlarının %3`lük bir kesintiyle bu işlemin gerçekleşmesinin hayal ürünü olduğu ve bizlere daha iyi bir emeklilik getirmediği ve bireysel tasarruf vadetmediğini anlattı. İkinci bir emeklilik olamayacak bu sistemin bireysel tasarrufla da uzaktan yakından alakası olmadığı tasarruf yapılmadığından değil, gelir gider tablosundaki her geçen gün iyice açılan makastan kaynaklandığını söylerken bu sistemin sosyal devlet anlayışına ters olduğu devletin veya işverenin değil direk olarak çalışanların sırtına zorunlulukla binen bu sistemin anayasaya da aykırılık durumu konuşuldu. Sistemde 10 yıl veya 56 yaşını doldurmadan çıkanların devlet katkısı olarak gösterilen %25`lik oranın, 3-6 yıl arası sistemde kalanlar için %15, 6-10 yıl kalanlar için %35, 10 yıl ve üstü kalanlar için %65, 10 yıl ve 56 yaş koşulunu dolduranlar ancak ve ancak tamamını alabileceklerini, ilk sisteme girişten 60 gün içerisinde çıkmayanları da başka bir soru işareti beklediğini anlatıldı. Eğer sistemden çıkmak istersek başvurulacak kurum ve kişinin belirsizliğinin hala aydınlatılmadığını, işverenin seçeceği özel sigorta kurumlarında fon yapılanmasıyla paraların değer kazanıp kazanmayacağının net olmadığı belirtti. Bu durumda sistemden çıkmak isteyen kişinin işverene mi, sigorta şirketine mi başvuracağı belirsizdir. Danışıklı dövüş halinde yürüyecek ve işverenle bankaların birbirlerine promosyonlarıyla ilerleyecek sistemde, SGK primini dahi düzenli yatırmayan işverenlerin bu olayda işçisinin yanında olup olmama durumunun da işçileri zora düşüreceğini belirtti.

    Elektronik ve Haberleşme Mühendisi aynı zamanda Politeknik Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Hocaoğulları konuşmasına mühendislere yönelik yaptıkları anketin sonuç verilerini sunarak başladı. Temel ihtiyaçlarını dahi zorla karşılayacak durumda olan, sosyal hayatı kalmamış mühendis gruplarının çok ciddi şekilde sayıca arttığını ve bu şartlarda zorunlu BES`in mühendisler için de çok zorlayıcı şartlara kavuştuğunu belirtti. Fon sistemi ile aslında bireysel bir kumara zorlandığımızı ve fonun batmama ihtimalinin hiçbir garantisi olmadığını da sözlerine ekledi. Hocaoğulları; Zaten geçim sıkıntısı yaşayan Mühendis, Mimar ve Plancıların, bu sisteme karşı birlikte bir karşı duruş sergilemesi gerektiğini belirterek sözlerini tamamladı.

    HKMO Ankara Şubesi olarak zorunlu BES`in bilgilendirilmesi ile başlayan süreçte üyelerimizle birlikte yapacağımız diğer faaliyet veya kampanyalarla bize dayatmaya çalışılan bu mağduriyetin karşısında mücadele etmeye devam edeceğiz. Konuşmacılarımıza ve katılımcılarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Diğer etkinliklerimizde görüşmek dileğiyle.


Yukarı Çık