2017 YILI HİZMET VE BELGE ÜCRETLERİ

02-03 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılan Odamız 45. Olağan Genel Kurulunda kabul edilen 2017 yılı Hizmet ve Belge ücretleri

 02-03 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılan Odamız 45. Olağan Genel Kurulunda kabul edilen 2017 yılı Hizmet ve Belge ücretleri aşağıda yeralmaktadır.

-Üye Kimlik Belgesi     65,00-TL.
-Giriş Ödentisi            0 – 1 YIL    : ÜCRETSİZ
                                1 – 2 YIL    : 155,00-TL
                                2 – 3 YIL    : 265,00-TL
                                3 – 4 YIL    : 325,00-TL
                                4 – 5 YIL    : 400,00-TL
                                5 YIL Sonra: 550,00-TL
    

-2017 yılı üye aidatı aylık                     13,00-TL

-Üyelik Ödentisi (13*12 Ay)                156,00-TL

-Büro Tescil İşlemi                             770,00-TL

-Büro Tescil Yenileme                         600,00-TL

-Şirket Tescil İşlemi                            990,00-TL

-Şirket Tescil Yenileme                       700,00-TL

-SHKMM Büroları Oda SicilKayıt           165,00-TL
Belgesi (Büro/Şirketler İçin)

-Tip İmar Yönetmeliği Şartnamsine      60,00-TL
İlişkin SHKMM Büroları Oda Sicil
Kayıt Belgesi

-Oda Sicil Kayıt Belgesi                     120,00-TL

-Sözeleşme                                       55,00-TL

-LPG Sorumlu Müdür Belgesi               50,00-TL (TMMOB nin belirlediği bedel üzerinden)

-Tescil Belge Değişim                       120,00-TL

-Karne Başvuru Belgesi                    130,00-TL

-Adli Sicil Kayıt Belgesi                      50,00-TL

-LPG Sorumlu Müdür Kontrol              90,00-TL (TMMOB nin belirlediği bedel üzerinden)
Kayıt Defteri


Yukarı Çık