ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  24 Nisan 2018, Salı

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

ANA SAYFA Şube Giriş Sayfası

    Şube Yönetim Kurulu

    Şube Tarihçesi

    Şube Çalışanları

    Büro İşlemleri

    Temsilcilikler

    İşyeri Temsilcileri

    Komisyonlar

    Çalışma Grupları

    Mesleki Denetim Görevlileri

    Çalışma Programı

    Çalışma Raporu

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    İş Yaşamı Duyuruları

    Evlilik Duyuruları

    Yeni Doğan Duyuruları

    Yitirdiklerimiz

    MİSEM Eğitimleri

 
 

Son Çıkan Yayınlar

 
 » ŞUBE BÜLTENİ

ANKARA ŞUBE BÜLTENİ
SAYI: 15

 

Tüm Şube Bültenleri
 

» ŞUBE KİTAPLARI

ANKARA ŞUBE 12.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU
HKMO ANKARA

Tüm Şube Kitapları

  

TMMOB ANKARA ŞUBELERİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNE HAYIR DİYECEK

    Yayına Giriş Tarihi: 15.02.2017  Güncellenme Zamanı: 15.02.2017 16:36:10  Yayınlayan Birim: ANKARA ŞUBE  
 

Anayasa Değişikliği Referandumunda, Memleketimiz, Mesleğimiz ve Meslek Örgütlerimiz İçin “Hayır” Diyeceğiz

 TMMOB Ankara Şubeleri Anayasa Değişikliği Teklifine Hayır Diyecek

Anayasa Değişikliği Referandumunda, Memleketimiz, Mesleğimiz ve Meslek Örgütlerimiz İçin "Hayır" Diyeceğiz

Ülkemiz, Anayasa değişikliği adı altında Ülkemizin geleceğinin oylanacağı bir referandum sürecine girmiştir. Halkımızı evet-hayır kıskacına alan, siyasal iktidar ve yandaşları dışında düşünce ve görüş beyan edenlerin "vatan hainliği" ile suçlandığı bir dönemde yapılacak referanduma sunulan Anayasa değişikliği, hazırlanış usulü ve içeriği bakımından da birçok sorunu ve yanlışı içinde barındırmaktadır.

Anayasalar toplumsal sözleşmelerdir. Toplumun mümkün olan en geniş kesimlerinin uzlaşı içerisinde olduğu metinler olması toplumun refahı için önem taşır. Özgürlüklerin sınırlandırıldığı, meclisin işlevsiz hale getirildiği OHAL koşullarında hazırlanan Anayasa, içeriği hakkında toplumun sağlıklı bir bilgi dahi edinemediği, demokratik ortamlarda özgürce tartışılmadan; Sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, meslek odalarının, sendikaların, derneklerin ve siyasi partilerin görüşü alınmaksızın hazırlanmıştır. Mecliste bulunan siyasi partilerin bile uzlaşamadığı, sadece iki partinin kapalı kapılar arkasında görüşerek hazırladığı teklif metni, hızla komisyondan geçirilerek TBMM Genel Kuruluna sunulmuş ve hızla kabul edilmiştir.

Anayasa hukukunun en temel özelliği olan iktidarların yetkilerinin sınırlandırılması gerekliliğinden yoksun, Anayasa değişikliği teklifi, iktidar olanaklarının Cumhurbaşkanı, Hükümet ve iktidar partisi tarafından sonuna kadar kullanılacağı baskı ve sindirme politikalarının uygulama aracına dönüşen OHAL sürecinde referanduma sunulacaktır.

Cumhurbaşkanı`nın parti genel başkanı da olabildiği, bakanlıklar üzerinde her türlü düzenlemeyi yapabildiği, yetki yasasına gerek olmaksızın tıpkı OHAL KHK`ları gibi "Cumhurbaşkanı kararnamesi" adı altında kararname çıkarabildiği, Cumhurbaşkanına meclisi feshetme yetkisi de dahil olmak üzere, bütçe hazırlama, kararname çıkartma, HSYK ve AYM üyelerinin tamamına yakınını, büyükelçileri, tüm üst düzey kamu yöneticilerini atama, milli güvenlik politikalarını belirleme yetkileri tanıyan Anayasa değişiklik teklifi, Ülkemizde yaşanmakta olan "yasa tanımazlık" anlayışının sür-git devamını sağlamaya yönelik olarak "tek adam" şahsında yasalaştırma teklifidir. Karşı karşıya bulunduğumuz acil sorunların çözümü tek adama, tek partiye dayalı bir dikta rejiminde değil; çoğulcu, katılımcı parlamenter rejimde, demokratik bir anayasada, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinde, farklı inanç ve düşüncelerin, farklı yaşam tarzlarının herhangi bir kaygı ve korkuya kapılmadan eşit ve özgürce bir arada yaşayabilmesinde, emekçilerin hak ve çıkarlarının önündeki engellerin kaldırılmasında içte ve dışta savaş konseptinde değil barışçıl politikalardadır.

Bu nedenlerle; TMMOB`ye bağlı Odaların Ankara Şubeleri olarak, TMMOB 44. Olağan Genel Kurul kararlarında ve Birliğimizin 44. Dönem Yönetim Kurulu açıklama ve kararlarında ifade edilen tutumu tam bir birlik ve dayanışma içinde paylaşıyor;
Çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla hazırlanmayan ve OHAL koşullarında referanduma sunulan;
Partili Cumhurbaşkanı`nın yasama, yürütme, yargı; devlet, siyaset, toplum ve iktisadi yaşamın bütünü üzerinde otokratik bir hâkimiyet kurmasına hizmet edecek;
Parlamenter demokrasiyi, yasama, yargı, yürütme kuvvetleri arasındaki denge, fren ve denetleme mekanizmalarını yok edecek;
Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ olma özelliğini; bağımsız yargının varlık koşullarını ortadan kaldıracak;
Anayasa değişiklik teklifine "HAYIR" diyoruz.
Bilim ve tekniği Ülkemizin ve Halkımızın yararı doğrultusunda kullanmayı şiar edinmiş TMMOB`ye bağlı Odaların Ankara Şubeleri olarak bu referandumda ; Ülkemizin ve halkımızın aydınlık geleceği için, eşit, özgür, demokratik ve barışçıl bir ortamda birlikte yaşamı savunanları, tercihlerini "HAYIR"dan yana kullanmaya çağırıyoruz.

Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
İçmimarlar Odası Ankara Şubesi
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi


Ankara Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2018 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.