REFERANDUMDA NEYİ OYLUYORUZ? NE YAPMALI?” PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ankara Milletvekili Aylin NAZLIAKA, Prof. Dr. Necmi ERDOĞAN ve Araştırmacı yazar Menderes TUTUŞ’un konuşmacı olarak katıldığı “Referandumda neyi oyluyoruz? Ne yapmalı?” başlıklı panel 26 Şubat – Pazar günü Jeoloji Mühendisleri Odası’nda gerçekleştirildi.

Ankara Milletvekili Aylin NAZLIAKA, Prof. Dr. Necmi ERDOĞAN ve Araştırmacı yazar Menderes TUTUŞ`un konuşmacı olarak katıldığı "Referandumda neyi oyluyoruz? Ne yapmalı?" başlıklı panel 26 Şubat – Pazar günü Jeoloji Mühendisleri Odası`nda gerçekleştirildi.

Şube Başkanımız Recep VADİ`nin "Darbe ile hiçbir alakası olmayan akademisyenlerin, gazetecilerin, öğrencilerin, yazarların tutuklandığı, hiçbir suçu olmayan insanların görevinden ihraç edildiği, OHAL şartlarında referanduma giden ülkemizde, rejim değişikliğinin oylanması, kritik bir dönemden geçtiğimizi göstermektedir. Böyle bir dönemde HKMO Ankara Şubesi 12. Dönem Yönetim Kurulu olarak üzerimize düşen tarihi sorumlulukla hareket edip, bugünden itibaren cumhuriyetin ilerici değerlerini savunacağımızın, bu uğurda mücadele vereceğimizin bilinmesini isteriz. Katılımcılara ve konuşmacılara teşekkür eder, verimli bir etkinlik geçirmemizi dilerim" diyerek açılışı yaptığı panelde ilk sözü Ankara Milletvekili Sayın Aylin NAZLIAKA`ya verdi.

NAZLIAKA konuşmasında; yangından mal kaçırırcasına hazırlanan ve sahibinin tam olarak anlaşılmadığı Anayasa teklifiyle 60 maddeyi etkileyen 18 maddenin değiştirildiğini, cumhuriyet ile beraber kurulan sistemdeki yasama, yürütme ve yargının temel sac ayaklarının yok edildiğini, referandumdan evet çıkması durumunda tek adam vesayetine geçileceğini ve cumhuriyetin sadece bir tabela olarak kalacağına değindi. Anayasa yapımında ülkenin tüm paydaşlarından görüş alınması gerektiğine de değinen NAZLIAKA, referandum sürecinde nasıl bir ‘`Hayır`` çalışması yapılacağından da bahsetti.

NAZLIAKA`nın ardından araştırmacı yazar Menderes TUTUŞ söz aldı. TUTUŞ konuşmasında; Bin yıllık bilim+meslek+emek cephesinin tarihsel bir dönemece girdiğini, referandumda aslında bunun oylanacağını, bu savaşta bilim+meslek+emek karşıtlığının daha şimdiden kaybettiğinin söylenebileceğini, referandum ile ilgili videolarda evet diyenler ile hayır diyenlerin kıyaslandığında, evet diyenlerin argümanlarının tamamının içinin boş olduğunu, hayır diyenlerin ise, toplumsal eşitlikten, kentsel yağma karşıtlığından, toptan bir uygarlık ve çağdaşlık tanımından bahsedildiğinin görülebileceğini, bu referandumla getirilmek istenin reddedilmesinin kolay olduğunu, ancak aklımızı ve mücadelemizi yeniden inşa edeceğimiz uygarlığa yönlendirmemiz gerektiğini, bunu bugünden hep beraber örgütlememiz gerektiğinden bahsetti. TUTUŞ, yeniden kurulacak bir uygarlıkta harita mühendislerinin nasıl bir kent oluşturulması gerektiğini şimdiden öngörmesi ve buna göre bir üretim sürecine girilmesi gerektiğini, bu ülkedeki laiklik damarının kolay kolay kesilemeyeceğini, kadın mücadelesinin de bu süreçte önemli roller üstlendiğini belirterek konuşmasına son verdi.

Son konuşmacı olan Prof. Dr. Necmi ERDOĞAN konuşmasında; referandumun siyasal anlam ve toplumsal manzara açısından iki nokta üzerinden değerlendirip, bir seçimin, hele o seçimde rejim değişikliği yaşanıyorsa öncelikli koşulun özgür bir ortam sağlanarak oylanabileceğini söylenebilecekken, ülkemizin seçime OHAL koşullarında gitmesinin kabul edilebilir bir durum olamayacağını, olması gerekenin, toplumun her kesimlerinin temsil edileceği kurucu meclis ile anayasa yapılması gerektiğini, bu seçimin basit bir hukuk oylaması olmadığını, tarihten beri süregelen soylu-köylü, kral-halk arasında kullaşmak ve özgürleşmek arasında bir tercih yapılacağının bilinmesi gerektiğine değindi.

Konuşmacıların ardından üyelerimizin katkı ve sorularına geçildi. Harita ve Kadastro Mühendisleri olarak, ülkemizin tarihi bir dönemden geçtiğini, buna hep beraber müdahale edilmesi gerektiğini, birlikte bir mücadele çizgisi belirleyip, bütün üyelere ulaşarak hep birlikte o çizgide ilerlenmesi gerektiği genel kabul olarak görüldü.

Ülkemizin geleceği açısından umut verici bir buluşma olmasının yanı sıra, referandum sürecinde bilgilendirmelerin tüm üyelerimize ulaştırılmasına devam edileceğini belirtiriz.


Yukarı Çık