8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

Kadınların özgürlük mücadelesi, tüm insanlığın özgürlük mücadelesinin bir parçasıdır. Toplumların gelişmişlik göstergesi kadına verdiği değerle doğru orantılıdır. İnsanlar arasında eşitliğin ilk koşulu kadın erkek arasındaki eşitlikten geçer; hem yasa önünde hem de uygulamada bunun sağlanması insanlığın ilerlemesi için şarttır.

Ülkemizde kadınların siyasal haklarıyla ilgili düzenlemeler Cumhuriyetle birlikte önce 1930‘da belediye seçimlerinde seçme, 1933‘te çıkarılan Köy Kanunu‘yla muhtar seçme ve köy heyetine seçilme, 5 Aralık 1934‘te Anayasa‘da yapılan bir değişiklikle de milletvekili seçme ve seçilme hakları olarak tanınmıştır. Kadınlara Fransa‘da 1944‘de, İtalya`da 1946`da, İsviçre`de 1971 yılında ancak seçme ve seçilme hakkı tanınmıştı. 

Kadınlarımızın katıldığı ilk genel seçimler olan 8 Şubat 1935 yılı TBMM 5. dönem seçimleridir. Bu seçimlerde 17 kadın milletvekili TBMM`ye girdi. Bugün tam 80 yıl sonra, 2015 Genel Seçimleri sonucu milletvekili seçilen kadın sayısı ancak 75‘dir! Meclis`teki kadın vekil oranı % 14`tür. Yerel yönetimlerde ise bu oran % 10 seviyelerindedir.

Cumhuriyetin verdiği kağıt üzerinde haklar kadınlarımız tarafından başarıyla kullanıldı, ancak özellikle 1950`den sonra bu hakları kullanmada bir durgunluk ve giderek gerileme dönemine girildi. 

1980 darbesinden  sonra şekillenen siyasal ortamdan sonra iktidara gelen anlayışlarca, diğer tüm demokratik kazanımlar gibi bu haklar da budanmaya, kadına "dini" bir takım özellikler yüklenmeye, din siyasete kadın üzerinden bulaştırılmaya başlandı. Ülke genelinde fiziksel şiddete uğrayan kadınların oranı %39 düzeyine yükseldi.  

Avrupa ülkelerinde kadınların iş gücüne katılımı % 50`nin üzerindeyken, Türkiye`de bu rakam % 20`lerde kaldı. İstihdama katılan kadınların % 47`si tarımda, % 49`u ücret ya da yevmiye karşılığı çalışmakta, % 38`i de ücretsiz aile işçisi olarak hayatlarını kazanma mücadelesi vermektedir.

Eğitimden yoksun bırakılan, geleneksel dinsel normlarla ve baskıcı toplumsal kurallarla yetişmiş kadınlar birey olma niteliğini yakalayamamakta ve haklarını koruma gücünü bulamamaktadırlar. Kadının siyaset, üretim, yönetim ve karar alma süreçlerinden uzak tutulması, kadın hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesini engellemekte, kadınlara yönelik şiddetin, baskının ve ayrımcılığın süre gitmesine neden olmaktadır. 

8 Mart 1857 tarihinde, ABD`de kadınlara karşı yapılan katliam nedeniyle Kopenhag‘da 1910 yılında toplanan Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı‘nda 8 Mart tarihinin "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmasına karar verilmesinden bu yana dünyanın emekçi kadınları, demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesi içindedirler. 

Yasaklara başkaldıran, biat etmeyi reddeden, kader belletilen şiddet ve ayrımcılığa karşı dünyanın tüm kadınları ile dayanışma gösteren, özgürlük ve eşitlik adına mücadele veren kadınlar, çağdaş ve demokratik bir toplumun oluşması yolunda onurlu bir şekilde yürümektedir.  

Kadın meslektaşlarımız TMMOB ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamızın yönetim kurulları dahil her biriminde eşit ve özgürce yer almakta, demokratik işleyişte aktif rol oynamaktadırlar. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak, kadınlarımızla el ele eşit yaşadık, yaşıyoruz.  

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.

 

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
MART 2017 
 

Yukarı Çık