YAŞASIN 1 MAYIS!

Yılın en güzel ayında kutlanır 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramı.

"Daha güzel bir dünya, daha güzel bir Türkiye" umudu, işçi ve emekçi bayramıyla şenlenip anlam kazanır her baharda.

Dünyanın içine düştüğü kör kuyudan çıkması, insanlığın savaşlar, terör, şiddet, dinsel taassup sarmalından kurtulması, emeklerinden başka kaybedecek bir şeyleri olmayan emekçilerin demokratik birlikteliğinden geçiyor.

Ülkemiz hızla emekçi yoğun bir hale geliyor.  Kentlerde yaşayan nüfusunun % 85`lere çıktığı ülkemizde vatandaşlarımızın çoğu emeğiyle geçiniyor. Çalışanların yüzde 70`i, hayatını işgücünü satarak kazanıyor. İşçi, memur, sözleşmeli personel veya geçici personel statülerinde istihdam edilse de hepsi işçi sınıfını oluşturuyor.

Kapitalist üretim ilişkilerinin en acımasızı yaşanan ülkemizde bütün olumsuzlukların yükü işçi ve emekçilerin üzerindedir. Düzen, her defasında işçi ve emekçiden, geniş emekçi halk kitlelerinden fedakârlık isteyerek sürüyor.  

Her türlü yoksulluğa, yoksunluğa karşın işini yapan, üreten, çalışan alın teri döken işçi ve emekçiler bir sınıf olarak Türkiye‘de hayatın merkezine daha çok yerleşiyor.

Bundan yüz yıl önce bir grup işçi ve emekçinin yaktığı ateş bir bilinç olarak tarihe yayılıyor ve alanlarda hâlâ bir umut olarak yanıyor.  Emeğiyle, alın teriyle insanlığı bir başka insanlığa taşıyan, aşımızı, ekmeğimizi yaratan, dünyanın yükünü omuzlayanların doldurduğu alanlar bir güneş olarak parlıyor.

Dayatılan neoliberal politikalara, gericiliğe ve ırkçılığa karşı, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, laikliği savunmak ve bu mücadeleye önderlik etmek,  Türkiye`de, Ortadoğu`da ve bütün dünyada savaşa karşı barışın ve kardeşliğin hâkim kılınmasını sağlamak, işçi ve emekçilerin omuzlarında görev olarak duruyor.

Başta 1 Mayısı 1977 katliamında yitirdiklerimizi unutmadan, emek mücadelesinde kaybettiklerimizi anmak için, eşitlik ve özgürlük bayrağını daha da yükseltmek için, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak 1 Mayıs 2017`de de alanlarda olacağız.

Haydi, 1 Mayısa!

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
NİSAN 2017

Yukarı Çık