İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ

 TMMOB Diyarbakır İKK ve TTB işbirliğiyle "İşçi Sağlığı ve Güvenliği" konulu panel gerçekleştirdi. 29 Nisan`da Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen panele, Diyarbakır Genel İş Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Zeynep Demir Akçer Moderatörtüğünde Dr. Nevruz Gürceğiz ve Maden Mühendisi Hakkı Kaya Panelist olarak birer sunum gerçekleştirdiler.

İKK sekreteri Mehmet Orak ve TTB temsilcilinin açış konuşmamalarının ardından İlk panelist Dr. Nevruz Gürceğiz, İSİG Emekçilerinin Çalışma Koşulları başlıklı sunumunda; İSG Profesyonelleri, İş güvencesi, Ücret güvencesi, Eğitim, Denetim, Taşeronlaşma, Mesleki Bağımsızlık, 20 + işyeri sorumluluğu, Çalışma olanakları, Laboratuvar Desteği, Meslek Hastalığı İşyeri Hekimliği Ücret Tarifesi konu başlıklarında bilgilendirmelerde bulundu.

2. Panelist Maden Mühendisi Hakkı Kaya, İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları başlıklı sunumunda; İş Sağlığı ve İş Güvenliği Nedir,  Devlet, Çalışan, İşveren ve Uzman Sorumlulukları, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı SGK Kanunu, 6331 Sayılı İSG Kanunu Konu başlıklarında değerlendirmelerde bulundu.

Şube yöneticilerimiz, üyelerimiz, şube çalışanlarımız, İKK bileşenleri temsilcileri, çalışanları, üyeleri, TTB yönetici ve üyelerinin katılım gösterdiği panel, sunumların bitmesinin ardından verilen 10 dakikalık aradan sonra soru cevap bölümüyle verimli bir şekilde son buldu.

 


Yukarı Çık