GAZİANTEP İL TEMSİLCİLİĞİMİZCE "MESLEKİ UYGULAMALAR VE ETİK" KONULU SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ.

 Harita ve Kadastro Mühendisleri odası, Gaziantep il temsilciliğimizce 13 Mayıs 2017 tarihinde "Mesleki Uygulamalar ve Etik" konulu söyleşi etkinliği düzenlenmiştir.

Söyleşiye konuşmacı olarak, Odamızın Mesleki Uygulamalar ve Yasal Temeller Komisyonu Başkanı Sayın Namık GAZİOĞLU, Kırsal ve Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonu Başkanı Sayın Hüseyin ÜLKÜ, Genel Merkez Genel Sekreteri Sayın Ayhan ERDOĞAN, Gaziantep Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Sayın Mustafa ASLAN, Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz, Temsilcilik Yürütme Kurulu üyelerimiz ve meslektaşlarımız katılmışlardır.

 

Şube Başkanımız Sayın Yaşar TANRIVERDİ`nin yaptığı açılış konuşması ile söyleşi başlamıştır.

Şube Başkanımız Yaşar TANRIVERDİ`nin konuşma metni;

Sayın Gaziantep Tapu ve Kadastro Bölge Müdürüm,

Sayın Genel Sekreterim ve Söyleşiyi gerçekleştirecek olan mesleğimizin duayenleri

Sevgili Misafirler, Sevgili Meslektaşlarım,

Harita ve Kadastro Mühendisleri odası, Gaziantep il temsilciliğimizin düzenlemiş olduğu "mesleki uygulamalar ve etik konulu söyleşi etkinliğimize" hoş geldiniz der, sizleri saygı, sevgi ve dostlukla selamlarım.

 

Değerli konuklar, değerli meslektaşlarım,

Bugün, Soma`da 13 Mayıs 2014`te Türkiye`nin yüreğine ateş düştü. 301 madencimiz ihmaller zincirinin kurbanı oldu. 301`i canımızı yitirdiğimiz yüzyılın en büyük iş faciasının üçüncü yıldönümü. 13 Mayıs`ta Soma`da yaşamını yitiren tüm maden emekçilerini saygıyla anıyor, yakınlarına ve tüm maden emekçilerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz.

SOMA`YI UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ…

 

Değerli konuklar, değerli meslektaşlarım,

Mühendisler, mimarlar bir ülkenin kalkınmasında,  gelişmesinde, aydınlık yarınlara ulaşılmasında, vazgeçilemez meslek disiplinleridir. Mühendisler; düşünen, tasarlayan, sorgulayan, neden sonuç ilişkisini kuran, bilimi teknolojiye, teknolojiyi üretime dönüştüren bu ülkenin aydınlık yüzleridir. Ülkemizin yetiştirdiği mühendisler ve mimarların güzel ülkemize,  ailemize, halkımıza karşı önemli sorumlulukları var, aydın olma kimliği ile bu sorumluluklarımızın bilinci içerisinde olmalıyız.

 

Biz Harita mühendislerinin, Tapu ve kadastro hizmetlerinden, imar uygulamaları, kentsel dönüşüm ve kentleşmeye ve kent kültürüne;  tarım, mera, orman alanlarından maden sahalarına, yer altı ve yer üstü mühendislik hizmetlerinin üretimine, ülke varlıklarının korunması ve geliştirilmesine, eğitime; kısaca her alanda kamu ve toplum yararına, katkı ve destek sağlayacak şekilde olmak durumundayız.

 

Bunu gerçekleştirirken de mühendislik yemini olan "Bana verilen mühendislik unvanına daima layık olmaya, onun bana sağladığı yetki ve yüklediği sorumluluğu bilerek, hangi şartlar altında olursa olsun onları ancak iyiye kullanmaya, yurduma ve insanlığa yararlı olmaya, kendimi ve mesleğimi maddi ve manevi alanlarda yükseltmeye çalışacağıma namusum üzerine yemin ederim." Metnini mesleki uygulamaları yaparken de aklımızdan çıkarmamalıyız.

 

Bunun yanı sıra Türk Mühendis ve Mimar Odaları birliğimizin sevgili Başkanı Teoman ÖZTÜRK` ün "‘Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği, emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız" Sözü de her zaman mesleğimizde ve mesleki uygulamalarımızda başucu etik değerlerimiz olmalıdır.

 

Onurlu bir mesleki yaşantının temeli, bu yeminde ve bu sözde gizlidir.

 

Değerli konuklar, değerli meslektaşlarım,

Bu duygularla etkinliğimizin başarılı geçmesini diliyor, özellikle şehir dışından etkinliğimize katılım gösteren sevgili meslektaşlarımı, mesleki uygulamalar ve etik konulu söyleşi etkinliğimizi düzenleyen Gaziantep il temsilcimiz Sayın Eray Yıldızı ve arkadaşlarımı kutluyor,  Beni de sabırla dinlediğiniz için de sizlere teşekkür ederim.

 


Yukarı Çık