#HARİTAMÜHENDİSLERİKADROİSTİYOR

      #HaritaMühendisleriKadroİstiyor
      
      Yaşam alanlarımızın tamamına doğrudan veya dolaylı şekilde teması olan biz Harita Mühendisleri, günümüz yaşam koşullarını daha iyiye götürmek ve toplumsal ihtiyaçları karşılamak adına mühendislik hizmetlerinin hemen hepsiyle birlikte hizmet üretirken, hem kamuda hem de özel sektörde çok ciddi görevler almaktayız.

      Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘nü; kuruluşundan bugüne kadar ülkemize çok ciddi hizmetleri olan, yeraltı ve yerüstü mühendislik faaliyetlerinde temel taşlardan biri olan ve haritacılık faaliyetlerinin tamamında başrol oynayan ana kurumumuz olarak görmekteyiz. Uzun süredir dile getirilen Kuruma personel alım konusu yeniden gündeme gelmiş ve bu doğrultuda birçok spekülatif bilgiler kamuoyunda konuşulur hale gelmiştir. Bu spekülatif bilgiler arasında TKGM‘nin Maliye Bakanlığı‘ndan 1500 adet kadro talep ettiği ve bunlar arasında Harita Mühendisi kadrosu bulunmadığı söylentisi de kulaktan kulağa fısıldanmaktadır. TKGM‘nin ülkemiz açısından önem arzeden faaliyetlerini hem daha hızlı hem de daha nitelikli bir hale getirebilmesi adına kendi bünyesindeki Harita Mühendislerinin sayısını arttırması gerektiği camiamızın hemfikir olduğu bir konudur. Genel Müdürlüğümüzün bu hassasiyet doğrultusunda hareket edeceğini temenni ediyor ve bu spekülatif bilgilerin alınacak doğru kararla ortadan kaldırılacağını düşünüyoruz.
     
      Sadece TKGM‘de değil her kamu kurumumuzun modern bilim ışığında daha nitelikli hizmet verebilmesi için biz Harita Mühendislerine daha fazla ihtiyacı vardır. Bu sebeple 28 Ağustos 2016 tarihinde sosyal medya üzerinden başlattığımız talebi yineliyor ve  #HaritaMühendisleriKadroİstiyor diyoruz.
      
      Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi 12. Dönem Yönetim Kurulu


Yukarı Çık