#MECLİSTENELEROLUYOR?

#MeclisteNelerOluyor?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‘nca hazırlanan ve TBMM Genel Kuruluna sunulan "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile birçok kanun maddesinde değişikliğe gidiliyor.

Peki bu değişikliklerle birlikte neler gerçekleşecek?

8 Maddede #MeclisteNelerOluyor?


Yukarı Çık