SGK, TMMOB İLE YAPTIĞI ASGARİ ÜCRET PROTOKOLÜNÜ İPTAL ETTİ!

SGK, TMMOB İLE YAPTIĞI ASGARİ ÜCRET PROTOKOLÜNÜ İPTAL ETTİ!

31.07.2012 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile TMMOB arasında imzalanan mühendis, mimar ve şehir plancılarının asgari ücretiyle ilgili işbirliği protokolü 09.06.2017 tarihinde SGK tarafından tek taraflı olarak feshedildi.

Toplumu güvence altına alarak güvenilir, sürdürülebilir sosyal güvenlik hizmeti sunmayı amaç edinmiş SGK‘nın "Sosyal güvenliğin toplumun tüm bireyleri için temel bir hak olduğu gerçeğinden hareketle, sosyal güvenlik hakkından yoksun bırakan kayıt dışı istihdam ve emeklilik haklarının eksik tesisine etki eden ücretlerin SGK` ya eksik bildirimini önlemek, sosyal güvenlik kavramının temel bir hak olduğunun toplumun tüm bireyleri tarafından bilinmesini ve bu hakkı koruyan kurumların tanıtılmasını sağlamak, vatandaşlarımızı yeni düzenlemeler ile ortaya çıkan hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasını sağlamak amacıyla işbirliği yapılmasıdır." cümlesiyle başlayan işbirliği protokolünün feshedilmesi kabul edilemez.

Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının insanca ve asgari yaşam parametrelerinin dikkate alındığı, asgari ücret hakkının yasal altlığının SGK tarafından yok edilmesi SGK‘nın amacı dışında yönetildiğini göstermektedir. Her geçen gün daha da kötüleşen çalışma ve yaşam şartlarımızı iyileştirmek yerine daha da dibe çeken, yaşam mücadelemizi zorlaştıran bu politika ve yaptırımları kabul etmiyoruz!

BİR ARAYA GELECEĞİZ!

Ücretli çalışan ile işveren arasında asgari ücret dengesi oluşturan bu protokolün feshedilmesine karşı asgari geçim koşullarını sağlayamayan binlerce ücretli çalışan üyelerimizle yeni bir mücadelenin yollarını belirlemek için en yakın zamanda bir araya geleceğimizi, tüm ücretli çalışanlarımızla beraber insanca yaşam ücretini alana dek mücadele edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi 12. Dönem Yönetim Kurulu


Yukarı Çık