EMLAK VERGİSİ DEĞERLERİNİZİ KONTROL ETTİNİZ Mİ?

HAK KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ ADINA KAMUOYUNA ÖNEMLE DUYURULUR

DOSYA NO : 7401-451                                  25.07.2017

KONU : Emlak Vergisi Değerlerinizi Kontrol Ettiniz Mi?

 

BASINA VE KAMUOYUNA,

Emlak Vergisi Yasası gereği; emlak vergisi değerleri her yıl yeniden değerleme oranında arttırılmaktadır. Bu oranları da indirme veya yükseltme yetkisi Bakanlar Kurulu`ndadır. Ancak dört yılda bir takdir komisyonlarınca emlak vergisi değerleri yeniden belirlenmektedir. 2014 yılının emlak vergisi oranlarının tespitinden sonra, yasa gereği 2018 yılına ait emlak vergisi değerleme çalışmaları başlamıştır. 

Yeniden belirlenen emlak vergisi değerlerinin ortaya çıkmasıyla Odamıza çok sayıda bilgi ve şikayet ulaşmıştır. Bazı ilçelerde emlak vergisi oranlarında % 500`lere varan fahiş vergi artışlarının olduğu görülmüştür. Yurttaşlarımız bu artışlara tepki göstermekte olup, nereye ve ne zamana kadar dava haklarının bulunduğunu bilmediklerini belirtmektedirler. Kamu yararına çalışan demokratik kitle örgütü olmanın sorumluluğu ve mesleki bilgilerimizi yurttaşlarımızın yararına kullanmak adına bu bilgilendirmeyi kamuoyuyla paylaşıyoruz:

 

1- 2017 yılına ait emlak vergisi değerleri, yeniden değerleme oranı olan 3,83 baz alınarak arttırılmışken, 2018 yılına ait emlak vergisi oranları özellikle bu rakamın çok üzerinde artmış olan taşınmaz sahiplerinin dava haklarını kullanmaları yararlarına olacaktır.

2- Emlak Vergisi Yasasının ilgili madde hükümleri gereğince, emlak vergisi değerlerinin ilgililere tebliğ edilmesi zorunludur. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı`nca 08.03.2017 tarih, 2017/1 sayılı iç genelgesi ile takdir komisyonlarına ilgili tebliğ işlemlerini 30.06.2017 mesai bitimine kadar yapmaları yönünde talimat yayımlanmıştır.

3- Anayasa Mahkemesinin 31.05.2012 tarih, 2012/89 sayılı kararı gereğince; Vergi Usul Yasası`nın mükerrer 49. maddesinin (b) fıkrasının üçüncü paragrafının birinci cümlesi iptal edilmiştir. İptal edilen maddede emlak vergisi değerlerine itiraz için sadece belli kurumlara 15 gün içinde dava açma hakkı tanınıyordu. Anayasa Mahkemesi kararında; " … Emlak vergisi mükelleflerinin ödeyeceği verginin hesaplanmasında esas alınan takdir komisyonu kararları idari bir tasarruf olduğu için buna karşı mükelleflere yargı yolunun kapatılması, Anayasayla güvence altına alınmış olan hak arama hürriyeti ve hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmamaktadır" diyerek mükelleflerin de dava açma hakkı olduğunu vurgulamıştır.

4- İdari Yargılama Usul Kanunu`nun 7`nci maddesi gereği, vergi işlemlerinde dava açma süresi 30 gün olarak belirlenmiştir. Bu süre emlak vergisi değerlerine ilişkin kararların, kurum ve kişilere tebliği ile başlamaktadır. Ancak mükelleflere yönelik dava açma süresinin; eğer ilgili idare tarafından daha başka bir şekilde tebliğ edilmediyse, takdirden sonraki ilk vergi tarhına ilişkin yazının tebliği ile, tebliğ yapılmamışsa öğrenme tarihi ile başlayacağı, öğrenme tarihinin de ödeme tarihi olduğu söylenebilir.

Dolayısıyla bazı yayın organlarında dava sürelerinin, temmuz ayında biteceği yönündeki bilgilendirmeler eksik olup, her idarenin her kişi ve kuruma yaptığı tebliğ tarihine göre süreler değişebilmektedir. Taşınmaz sahiplerinin 2018 yılına ait yeniden belirlenmiş olan emlak vergisi değerlerini incelemeleri yararlarına olacaktır. Yurttaşlarımız emlak vergisi değerlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren de 30 gün içerisinde Vergi Mahkemelerine dava açabileceklerdir.

Hak kayıplarının önüne geçilmesi adına kamuoyuna önemle duyurulur.

Saygılarımızla.

 

TMMOB

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

24. Dönem Yönetim Kurulu


Yukarı Çık