CBS UZMANI ULUSAL MESLEK STANDARDINA DAİR YARGI KARARI

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Uzman İhtiyacının, Yükseköğretim Kurumları Bünyesinde Yer Alan Tüm Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümleri Bünyesinde Mühendislik Düzeyinde Karşılandığına, Mesleki Yeterlilik Kurumunca Bu Alanda Standart Belirlenemeyeceğine, Düzenleme Yapılamayacağına İlişkin Yargı Kararı Hakkında

Odamızca CBS Uzmanlığı Seviye-6 Ulusal Meslek Standardı‘nın iptali ve yürütmesinin durdurulmasına yönelik açılan dava sonucunda, Danıştay Onuncu Dairesi`nin 05.07.2017 tarih ve E:2016/11960 sayılı kararıyla, "Yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan tüm harita ve kadastro, geomatik, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği bölümlerinde okutulan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) derslerinin diğer tamamlayıcı derslerle birlikte bir bütünlük içinde icra edilerek ülkenin CBS uzman ihtiyacının mühendislik düzeyinde karşılandığı, Mesleki Yeterlilik Kurumunca bu alana ilişkin düzenleme yapılamayacağı, standart belirlenemeyeceği gerekçesiyle, Mesleki Yeterlilik Kurumu`nun konuya ilişkin düzenlemelerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anılan Daire kararı ekte sunulmaktadır.

Kamuoyuna, meslektaşlarımıza ve ilgililere saygıyla duyurulur.

TMMOB

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

TEMMUZ 2017

 Dosyalar

Danıştay Onuncu Dairesi’nin 05.07.2017 tarih ve E:2016/11960 sayılı kararı (223 KB) (25.07.2017 16:10:30)

Yukarı Çık