FERDİ KAZA SİGORTASI POLİÇELERİNİZ YENİLENDİ

Odamızca her yıl üyelerimiz adına yaptırılan Ferdi Kaza Sigortası Poliçeleri 17/08/2017 – 17/08/2018 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde, ölüm ve sürekli sakatlık halinde 25.000,00.-TL teminat limitli olarak yenilenmiştir.

Ferdi Kaza Sigorta Poliçeleri, Odamız bilgi sisteminde geçerli TC kimlik numarası bulunan, faal ve 65 yaş altında olan üyelerimize aidat ödentisi şartı aranmaksızın yaptırılmış bulunmaktadır.

Ferdi Kaza Sigortası Poliçelerine, e-devlet portalında yer alan "Ferdi Kaza Sigorta Poliçe Sorgulama" butonu üzerinden ulaşılabilmektedir. 

Bütün üyelerimize sağlıklı ve kazasız bir yaşam dileriz.

Saygılarımızla.

 

TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ağustos 2017

Yukarı Çık