SAVAŞTAN ÇIKMIŞ BİR ÜLKENİN BAŞKENTİNDEKİ TOPRAK, SAVAŞSIZ BİR ŞEKİLDE TESLİM EDİLİYOR!

SAVAŞTAN ÇIKMIŞ BİR ÜLKENİN BAŞKENTİNDEKİ TOPRAK, SAVAŞSIZ BİR ŞEKİLDE TESLİM EDİLİYOR!

KABUL ETMİYORUZ!

      Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ün kendisine ait olan ve 13 yıl boyunca bizzat ilgilendiği, 1937 yılında yazdığı vasiyet mektubu ile şartlı olarak Hazineye devrettiği, savaştan çıkmış bir ülkenin başkentinde devrimci bir proje olarak hayata geçen Atatürk Orman Çiftliği‘nin bir bölümü Amerika Birleşik Devletleri‘ne satıldı ve Amerikan toprağı olmuş oldu!

      Kuruluş amacı; çağdaş teknolojileri kullanarak tarım ve hayvancılık konusunda geri kalmışlığı ortadan kaldırmak ve teknolojiyi üretime sokarak, ürün çeşitliliği ile verimi artırmak ve elde edilen ürünlerin değerlendirilmesinde, sektörün önünü açma çalışmalarını organize edecek, araştırma ve geliştirme ünitesi oluşturmak olan AOÇ, 1950 yılından itibaren devirler ve sürekli saldırılar ile yok olmaya başlamıştır. 2006 yılında AOÇ üzerinde plan yapma yetkisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi‘ne verilmesiyle birlikte Çiftlik arazisi üzerinde inşa edilen Kaçak Saray, Ankara Bulvarı ve Ankapark gibi projelerle Çiftlik ve Çiftlik‘in temsil ettiği tüm değerler yok edilmeye başlanmıştır.

      Son olarak; 1937 yılında Mustafa Kemal‘in vasiyeti ile Hazineye şartlı olarak devrettiği 102.000 dönümlük araziye ait olan Çukurambar Mahallesi‘ndeki 29095 ada 2 parselin Amerikan Büyükelçiliğine devri söz konusu oldu.

      1983 yılında çıkarılan yasayla Gazi Üniversitesi‘ne tahsis edilen, 2013 yılında Üniversitenin TOKİ‘ye devrettiği, TOKİ‘nin de 2014 yılında ABD‘ye sattığı arazi artık "vatan toprağı" olmaktan çıkarıldı.

      Bu süreç göz önüne alındığında TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak sorularımız var;

  • Gazi Üniversitesi Rektörlüğü hangi gerekçe ve karar ile kamu yararı kapsamında olan bu araziyi TOKİ‘ye devretmiştir? AOÇ‘den Üniversiteye devirdeki amaca uygun mudur TOKİ devri?
  • TOKİ, hangi Bakanlar Kurulu kararı veya TOKİ Başkanlığı kararı ile ABD Büyükelçiliğine bu parselin devrini yapmış veya satmıştır?
  • Yabancı bir ülkeye satılan parsel hakkında Dışişleri Bakanlığı tutumu nedir?
  • Söz konusu arazinin imar planı hangi tarihte hangi kurum tarafından onaylanmıştır?
  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü gelinen bu aşamalarda 29095 ada 2 parselin kronolojik olarak tahsis, kiralama, satış ve inşaat projelendirme aşamalarında ne yapmıştır?
  • Çankaya Belediye Başkanlığı 29095 ada 2 parsele inşaat ruhsatı vermiş midir?
  • Milli Savunma Bakanlığı bu konuya müdahil olmuş mudur?
  • 29095 ada 2 parselin Gazi Üniversitesi‘ne verilirken tahsis amacı ile bugünkü kullanım amacı aynı mıdır?

"Vatan Toprağı Kutsaldır, Kaderine Terkedilemez!"

      Her bir karışı işin göğüs göğüse çarpışarak bağımsızlık mücadelesi verilmiş vatan toprağının para karşılığında savaşsız bir şekilde emperyalistlere devredilmesi kabul edilemez. Atatürk Orman Çiftliği gibi, ülkemizin kurucu ve çağdaş değerlerinin yok edilmesi yetmeyip, para karşılığında ABD‘ye satılması konusunda susmamız beklenemez. Atatürk Orman Çiftliği‘nde yapılan bu hukuksuzluktan bir an önce dönülmesi, vasiyetteki şartlara uygun olarak AOÇ‘deki tahribatın ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyor, tüm yurttaşlarımızı Atatürk mirasına ve Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmaya davet ediyoruz.

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi 12. Dönem Yönetim Kurulu


Yukarı Çık