BETON DOYURSUN GÖZÜNÜZÜ! SARAÇOĞLU BİZİMDİR!

 BETON DOYURSUN GÖZÜNÜZÜ!
 SARAÇOĞLU BİZİMDİR!

     Saraçoğlu Mahallesi özellikle Ankaralılar‘ın çok iyi bildiği, Başkentin göbeği olan, Kızılay Meydanı‘na yaklaşık 500, Şubemize 200 metre mesafede bulunan, 1979 yılında kentsel sit alanı ilan edilmiş, Cumhuriyetin kamu yoluyla yapılmış ilk toplu konutunun bulunduğu yerdir. Cumhuriyetin bize kazandırdığı tarihsel bir alan olmasının yanı sıra kentin göbeğinde adeta akciğer görevi gören, iklimi yumuşatan yeşil alanlara sahip Saraçoğlu Mahallesi, konumundan dolayı geçtiğimiz yıllarda birçok kez müdahaleye edilmek istenen bir alandı.
 
     2013 yılında riskli alan olarak ilan edilen mahalle 2015 yılına kadar kullanıma açık kalmış, ancak 2015 yılında tamamen boşaltılan ve atıl duruma bırakılıp itibarsızlaştırılan lojmanlar, bakımı yapılmayarak adeta kasıtlı olarak terkedilmiş bir hale getirildi. Adım adım yok edilmeye çalışılan mahallenin sonu 3 Temmuz 2017 tarihindeki bakanlar kurulu kararı ile getirildi. Bakanlar kurulu kararı ile mahallede bulunan 14 adet taşınmazın satılmasının ve inşaat faaliyetlerinin önü açılmıştır. (Yenişehir 2940 ada 7 parsel, 7220 ada 2 parsel, Namık Kemal 2940 ada 8-9-10-11-16 parsel, 5361 ada 3 parsel, 5364 ada 1 parsel, 5365 ada 1 parsel, 5366 ada 1 parsel, 7220 ada 2-4-5 parsel)

     Riskli alan olarak ilan edildiği 2013 yılından beri, hem Ankaralıların hem de mahalle sakinlerinin direnişleri ve hukuksal süreçler günümüzde alınan kararı geciktirse de maalesef engel olamamıştır.  Saraçoğlu Mahallesini ranta kurban ederek taşınmazları ile beraber Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘ye devredilmiştir.  Bu devir, şehircilik ilkelerine, barınma hakkına, tarihe ve gelecek nesillere ihanet olacaktır. Şehrin merkezinde hem yeşil alanı hem de tarihi harmanlamış mahallemizin ranta kurban edilmesi kabul edilemez.

     63 yıllık mesleki bilgi ve birikimimizle TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak bizler Saraçoğlu Mahallesi‘nde yapılmak istenen yağmadan vazgeçilmesi gerektiğini, mahallenin yeniden aktif olarak kullanıma açılmasını savunduğumuzu bildiririz.

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi 12. Dönem Yönetim Kurulu


Yukarı Çık