BİLİRKİŞİLİK HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyelerimiz,

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 11.08.2017 tarih, 87844950-010.06.02/29-E.126 sayılı Bilirkişilik Temel Eğitiminin Usul ve Esasları konulu Genelge ve 03.08.2017  tarih , 30143 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği ile TMMOB ve bağlı odalarına da Bakanlığa müracaat ve Bakanlık onayı koşuluyla Temel Bilirkişilik Eğitimi düzenleme yetkisi tanınmıştır.

İlgili düzenlemeler Odamız tarafından incelenerek gerekli çalışmalar ve hazırlıklar yapılmıştır. Odamız tarafından eğitimciler ve eğitim verilecek mekanlar Genelge hükümlerine uygun şekilde oluşturulup, 20.09.2017 tarihinde eğitim dosyamız ilgili Bakanlık birimine teslim edilmiştir. Bakanlık tarafından yapılacak olan inceleme sonrası eğitim düzenleme yetkisi verilen  kurumlar Bakanlığın resmi internet sayfasında ilan edilecektir. Yetkilendirilen kurumlar bu ilan sonrası başvuruları kabul edebilecek ve eğitime başlayabilecektir.

Bu kapsamda Bilirkişilik Temel Eğitimi konusunda Odamızca verilmesi planlanan Bilirkişilik Temel Eğitimlerinin en uygun fiyatla ve konusunda uzman en iyi eğiticilerle birden çok ilde Odamız mekanlarında verilebilmesi için gerekli çalışmalar tamamlanmak üzeredir. Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumların ilanının hemen ardından Odamızca da gerekli duyurular yapılacak ve eğitimlere başlanılacaktır.

Belirtilen nedenlerle Üyelerimizin, yasal sürecin, yetkilendirme prosedürünün tamamlanmasını ve Odamızın duyurularını beklemeleri; henüz yetkilendirilmemiş kurum ve kuruluşların duyurularını ve başvuru toplama işlemlerini dikkate almamaları gerekmektedir. 

Saygılarımızla duyurulur.

 

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Eylül 2017

 


Yukarı Çık