FIG2018 ULUSAL DANIŞMA KURULUNUN GENİŞLETİLMİŞ 4`ÜNCÜ TOPLANTISI YAPILDI

Bilindiği üzere FIG`nin 2018 yılı Kongresi ve Genel Kurulunu düzenleme çalışmaları etkin bir şekilde yürütülmektedir. FIG Yönetimi tarafından 3 Temmuz 2017 günü itibarıyla Kongre Bildiri Çağrısı yayımlanmış olup dünya genelinde tüm ulusal odalar/birlikler, ticari üyeler, akademik üyeler ve kurumsal üyeler bilgilendirilmişlerdir. Kongre Bildiri Çağrısı Türkçeleştirilerek ilgili üniversitelere (bölüm başkanlıkları), kamu kurum ve kuruluşlarına (tüm büyükşehir belediyeleri, Ankara ve İstanbul ilçe belediye başkanlıkları da dahil olmak üzere) ile özel sektörümüze (harita firmaları, alet firmaları ve yazılım firmaları olmak üzere 60 adet firma) bir yazı ile aktarılmış ve Kongremize bildiri ile katılmaları talep edilmiştir. Sponsorluklar ve sergi yeri ile ilgili İngilizce ve Türkçe dillerinde 50 sayfalık bir kitapçık hazırlanmıştır. Kongre afişi de oluşturulup ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımıza gönderilmiştir. Ayrıca, ilgili Üniversitelerin Rektörlerine FIG2018 Kongresine katılım konusunda ilgili bölümlerimize destek olunması bir yazı ile talep edilmiştir.

Kongre teması "Kıtaların birleştiği yerde akıllı dünyamızı kucaklamak: Toplumların mekansal olgunluğunu artırmak" olarak belirlenmiştir.

Kongrenin gerçekleştirilmesine yaklaşık 7 ay gibi kısa bir zaman kalmıştır. Bu çerçevede gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı faaliyetlerimiz konusunda bilgilendirme yapmak, düşüncelerimizi sektörümüzün tüm taraflarıyla paylaşabilmek ve bu çerçevede görüş ve önerileri alabilmek ve bu kapsamda faaliyetlerimize yön verebilmek amacıyla kamu kurumlarımızın, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün katılımıyla 23 Eylül 2017 tarihinde Ankara`da genişletilmiş Danışma Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantıya HKMO Yönetim Kurulunun yanısıra Kongre kapsamında oluşturulan Kongre Düzenleme Kurulu, Ulusal Danışma Kurulu, Yerel Düzenleme Kurulu, Özel Sektör Komitesi, FIG Komisyonları temsilcileri ve Genç Haritacılar da katılmışlardır.

Toplantı HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş`ın açılış konuşmasıyla başlamış FIG Başkan Yardımcısı ve Kongre Direktörü Dr. Orhan Ercan`ın moderatörlüğünde sunuş ve katılımcıların soru, görüş ve önerileri ile devam etmiştir. Toplantıda FIG kongreleri ve çalışma haftalarına gelen katılımcıların sayıları ve meslek profilleri, kongre program taslağı, FIG ile mutabakat metni, FIG-HKMO/KDK sorumluluklar matrisi, kongre yeri, kongre bütçesi, teknik turlar, Kongrenin teması, kurumsal roller ve sorumluluklar, sergi yerleri ve sponsorluk paketleri vb. konular görüşülmüş ve uygulamaya yönelik kararlar alınmıştır.

Ulusal Danışma Kurulu Başkanı Prof.Dr. Reha Metin Alkan`ın kongreye çok az bir zamanın kalması, Kongre çalışmalarındaki iş yoğunluğunun giderek artacak olması ve halen sürdürmekte olduğu yoğun iş yüküne sahip idari görevi nedeniyle Kongre çalışmalarında aksamalara neden olabileceği endişesiyle, Kurul Başkanlığının bu göreve daha fazla zaman ayırabilecek olan başka bir meslektaşımıza tevdi edilmesini talep ederek görevinden ayrılmıştır. Prof.Dr. Reha Metin Alkan Kurul üyesi olarak çalışmaya devam edecektir.

Ulusal Danışma Kurulu Başkanlığına mesleğimiz içerisinde uzun yıllar üniversite öğretim üyesi ve rektör olarak yer alarak hizmet etmiş, bilim ve bürokrasi çevrelerinde deneyimli ve etkin bir meslektaşımız olan Prof.Dr. Turgut UZEL seçilmiştir. Kendilerine görevinde başarılar ve kolaylıklar dileriz.

Toplantı Ulusal Danışma Kurulu Başkanı Prof.Dr. Turgut Uzel yönetiminde; Kongre Direktörü Dr. Orhan Ercan, Kongre Düzenleme Kurulu Üyeleri Prof.Dr. Muzaffer Kahveci, Muhittin İpek ve Harun Reşit Sever,  Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal, Harita Genel Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Ayber, Yıldız Teknik Üniversitesinden Prof.Dr. Uğur Şanlı, Avrasya Üniversitesinden Prof.Dr. Cemal Bıyık, Selçuk Üniversitesinden Prof.Dr. Ferruh Yıldız, Prof.Dr. Hakan Karabörk ve Prof.Dr. Öztuğ Bildirici, Karadeniz Tenik Üniversitesinden Prof.Dr. Fevzi Karslı,  Prof.Dr. Mualla Yalçınkaya, Odamız Coğrafi Bilgi Sitsemleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Çetin Cömert, Kocaeli Üniversitesinden Doç.Dr. Arzu Erener, Cumhuriyet Üniversitesinden Doç.Dr. Tarık Türk ve Doç.Dr. Fatih Poyraz,  Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Doç.Dr. Yasemin Şişman ve Doç.Dr. Aziz Şişman, Afyon Kocatepe Üniversitesinden Doç.Dr. İbrahim Tiryakioğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesinden Doç.Dr. Tekin Susam, Gümüşhane Üniversitesinden Doç.Dr. Fatih Döner, Aksaray Üniversitesinden Prof.Dr. H.Murat Yılmaz, Hitit Üniversitesinden İbrahim Murat Özlü, ICA temsilcimiz aynı zamanda Odamız Kartografya ve Mekansal Bilişim Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Necla Uluğtekin ile TKGM, HGK, TRGM, İller Bankası, TPAO, TOKİ, AFAD, BOTAŞ, CBS Genel Müdürlüğü, DSİ, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT, İSKİ yetkilileri, HARMİAD, Sistem A.Ş, NETCAD, Seçilmiş Harita, ACAR GIS, Mescioğlu Mühendislik, HAPA Mühendislik, Gözlem Mühendislik, At-Ay Proje, Mekan Harita, Bulut Harita, Devran Harita, Birlik Harita, ODAK GIS, EMİ GRUP, Er-Me Müh, PAKSOY Teknik, ÖZERLER, Geomatics Harita, SAR Proje, DOĞA Harita Mühendislik, İŞLEM, Kaplan Harita, Kaya Müh, GÜNKA, Kartal Harita temsilcileri katılmıştır.

Toplantıya Kamu İhale Kurulu emekli Kurul Üyesi Mehmet Zeki Adlı ile Milletvekili meslektaşımız İlyas Şeker de katılmışlardır.

HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş, 2 inci Başkan Turğay Erkan, Sayman Yeliz Karaarslan, Örgütlenme Sekreteri Ali İpek ve Üye Levent Özmüş de toplantıya katılarak katkı vermişlerdir.

 

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
EKİM 2017 

 


Yukarı Çık