ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  26 Nisan 2018, Perşembe

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

ANA SAYFA Etkinlik Giriş Sayfası

    YÜRÜTME KURULU

    DÜZENLEME KURULU

    DANIŞMA KURULU

    BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

    POSTER HAZ. KURALLARI

    MESLEK İÇİ EĞİTİMLER

    ÖNEMLİ TARİHLER

    KATILIM ÜCRETLERİ

    PROGRAM

    FUAR ALANI VE SALON

    OTEL VE MİSAFİRHANELER

    BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

    TAM BİLDİRİ METİNLERİ

 
ONLİNE BİLDİRİ - CBS 2017
CBS 2017 -DİĞER SAYFA

  

KONGRE MESLEK İÇİ EĞİTİMLERİ

    Yayına Giriş Tarihi: 18.10.2017  Güncellenme Zamanı: 30.10.2017 14:42:56  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

TMMOB ULUSLARARASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ - 2017

CBS Kongresi 2017 kapsamında CBS, Uzaktan Algılama ve İHA Harita Üretimi konularında eğitimler verilecektir. Bunlardan CBS ve Uzaktan Algılama eğitimleri 13-14 Kasım, İHA eğitimi 17 Kasım tarihlerindedir. İHA eğitimi kongre delegeleri için ücretsiz, diğer katılımcılar için ücretlidir. CBS ve Uzaktan algılama eğitimleri, tüm katılımcılar için ücretlidir. Eğitim programları ile diğer detaylar aşağıdadır.  

* Eğitime katılım için başvuruların 3 Kasım 2017 tarihine kadar cbs2017@hkmo.org.tradresine bildirilmesi gerekmektedir.

* Eğitimler için detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

 

1- CBS (QGIS, PostGIS) 2B-3B konumsal analiz, UKVA (TUCBS)/INSPIRE, Kent Bilgi Sistemleri, Web Tabanlı uygulama geliştirme konulu eğitim

Komisyon : Coğrafi Bilgi Sistemleri STBK

Eğitmenler : Prof. Dr. Çetin Cömert, Doç. Dr. Halil Akıncı, Y.Doç.Dr. Hasan T. Bostancı, Yük. Müh. Fikri Haşal, Yük Müh. Muhammet Emre Yıldırım, Arş.Gör Ziya Usta.

Minimum Katılımcı : 15

Ücret : 400 TL

Eğitim Yeri : HKMO Adana Şubesi Toplantı Salonu  

Eğitim Programı (2 gün)

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde 2B ve 3B konumsal Analiz (Teori ve uygulama: QGIS, PostGIS, Cesium, Unity, Mapbox, FME)

1. Gün 13 Kasım (09:00 - 13:00)

Prof. Dr. Çetin Cömert, Arş. Gör Ziya Usta.  

Ön gereksinimler: Temel CBS ve Veri tabanı yönetim sistemi kavramları, Javascript Bilgisi 

• PostgreSQL/PostGIS İlişkisel Veri Tabanı, Veri Tabanı Oluşturma, Veri Ekleme, Silme 

• QGIS giriş ve temel kullanımı, PostGIS Veri Tabanı Bağlantısı Oluşturulması 

• QGIS ve PostGIS ile Konumsal Bilgi Sistemi Tasarımı, Temel Veri Yönetimi Operasyonları (Join, spatial join) 

• QGIS ile Konumsal Analizler, Uygun Yer Seçimi Uygulaması 

• QGIS ile OpenStreetMap`ten veri indirme, sorgulama ve ağ analizi uygulaması 

• QGIS ile 2B veri setinden 3B konumsal veri üretilmesi-ZU 

• CityGML Standardı ve CityGML verisi üretimi-ZU 

• CityGML verisinin PotgreSQL`e aktarılması, 3B Konumsal Analiz ve Sorgulama 

• Mapbox-Unity SDK ile 3B Görselleştirme ve Sorgulama 

• Cesium.js kütüphanesi ile web tabanlı 3B görselleştirme 

UKVA (Ulusal Konumsal Veri Altyapısı (TUCBS), INSPIRE, OGC, Web Sevisleri (teori ve uygulama) 

1. Gün 13 Kasım (14:00 - 18:00)

Prof. Dr. Çetin Cömert, Doç. Dr. Halil Akıncı, Yük. Müh. Muhammet E. Yıldırım. 

• Gerekli kavramlar: UKVA, Sistem tasarımı, veri tabanı tasarımı, veri modelleri, UML 

• UKVA da veri tanımlama; Uygulama Şemaları, GML (Geography Markup Language) 

• UKVA da veri ve servis yayınlama ve bulma; katalog servisleri, metaveri standartları 

• OGC (WMS; WFS, WCS vd.) ve ISO standartları, 

• INSPIRE (Avrupa Birliği konumsal veri altyapısı); Bütün boyutlar, 

• Geoserver kurulumu, konumsal verinin WMS ve WFS servisi olarak yayınlanması ve sorgulanması 

 

Web Tabanlı uygulama geliştirme (Front End ve Back End) 

2. Gün 14 Kasım (09:00 - 13:00) 

Ön gereksinimler: Temel Düzeyde HTML, Javascript, CSS, JSON, GeoJSON bilgisi ve "UKVA, INSPIRE, OGC" eğitimini almış olmak gereklidir.  

• Uygulama Geliştirme Ortamı Eclipse Kurulumu ve Geliştirme Ortamının Hazırlanması, 

• Web API ve kitaplıkları; Google Maps, Bing Maps, Leaflet ile ilgili temel uygulama geliştirilmesi, 

• Geoserver ile yayınlanan WMS ve WFS servislerinin Leaflet`da gösterimi, 

• NOSQL veritabanı, MongoDB kurulumu, veri ekleme, veri silme, veri güncelleme operasyonlarının gerçekleştirilmesi,

• Açık veri kaynaklarından elde edilen geocoder verisinin Mongo db`ye aktarılması, 

• Temel Restful Web Servisi geliştirme 

• Geocoder servisi geliştirme ve MongoDB ile entegrasyonu 

• Geliştirilecek Geocoder servisinin Leaflet ile entegrasyonu 

Kent Bilgi Sistemleri

2.Gün 14 Kasım (14:00 - 16:00)

Yük. Müh. Fikri Haşal, Y.Doç.Dr. Hasan T Bostancı 

• KBS Projelerinde Gereksinim Saptama ve Sunum İş Aşamaları. 

• KBS` de işleyiş modeli ve öncelikler ne olmalıdır? 

• KBS` de kurumsal yapılanma ve insan kaynakları nasıl ölçeklendirilmeli? 

• KBS` de projeler ve içeriği, iş paketleri hangileri olmalı? 

• KBS projelerinin maliyetini belirleyen bileşenlerde optimizasyonlar yapılabilir mi? 

•Yazılım desteği ile e-devlet projeleri web servislerinin KBS Projelerine etkisi artırılabilir mi? 

 

 2.Gün 14 Kasım (18:00-18:30)

 Değerlendirme ve Sertifikaların Verilmesi

  

2- UZAKTAN ALGILAMANIN TEMELLERİ VE UYDU GÖRÜNTÜLER KULLANILARAK MEKANSAL VERİ ÜRETİMİ KONULU EĞİTİM

Komisyon : Fotogrametri ve Uzaktan Algılama STBK

Eğitmenler : Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER, Doç. Dr. Şinasi KAYA, Doç. Dr. Füsun ŞANLI, Dr. Uğur ALGANCI

Minimum Katılımcı : 12

Ücret : 400 TL

Eğitim Programı (2 gün):

Eğitim Yeri : Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şubesi Eğitim Salonu  

 

BÖLÜM 1 - Uzaktan Algılamanın Gelişimi ve Kullanım Alanları 

BÖLÜM 2 - Uydu Görüntülerinin ve Uzaktan Algılamanın Temel Prensipleri

- Atmosferle yeryüzü arasındaki etkileşim

- Uzaktan Algılama Sistemleri (Aktif Algılama ve Pasif Algılama)

- Algılama prensiplerine ve yörüngelerine göre Uzaktan Algılama uyduları

- Uydu görüntülerinin temel özellikleri (Dijital Görüntü, Çok Katmanlı Görüntü, Çözünürlük Türleri)

 

BÖLÜM 3 - Temel Görüntü İşleme Adımları ve Veri Üretimi (UYGULAMALAR)

- Görüntü Düzeltme (Radyometrik Düzeltme, Geometrik Düzeltme)

- Görüntü Zenginleştirilme (Radyometrik Zenginleştirmeler, Uzaysal Filtreleme)

- Görüntü Sınıflandırma (Kontrollü Sınıflandırma, Kontrolsüz Sınflandırma)

- Uydu Görüntüleri Üzerinde Matematiksel Operasyonlar ve İndeksler (Bitki Örtüsü İndeksleri, Aritmetik Operasyonlar)

 

BÖLÜM 4 - Değerlendirme ve Sertifikaların Verilmesi.

 

3 - İNSANSIZ HAVA ARACI İLE HARİTA ÜRETİMİ KONULU EĞİTİM

TMMOB Uluslararası CBS Kongresi bünyesinde, TMMOB`ye bağlı odaların üyelerine yönelik, İnsansız hava araçlarının kullanımı, uçuş, veri işleme, dengeleme ve sonuç ürünlerinin üretilmesi konularını kapsayan uygulamalı bir eğitim düzenlenecektir.

- Eğitim süresi 1 gündür. 

- Katılımcıların eğitime kendi taşınabilir bilgisayarlarıyla gelmeleri gerekmektedir.

- Eğitimde kullanılacak materyaller ve geçici yazılım lisansı tarafımızca sağlanacaktır.

- Eğitim Kongre delegelerine ücretsizdir. Kongre delegesi olmayan katılımcılar için 250 TL`dir.

- Eğitim tamamlandığında katılımcılara katılım belgesi takdim edilecektir.

 

Yer: Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Grup Anfi-2 Balcalı Kampüsü/ADANA

Zaman: 17 Kasım Cuma saat:09:00

Eğitim İçeriği:

• İnsansız hava aracı sistemleri ve kullanım alanları hakkında teorik bilgiler.

• Uçuş planının hazırlanması

• Yer kontrol noktaları (YKN) için yer seçimi ve arazide tesisi işlemleri

• Uçuşun yapılması ve hava fotoğraflarının çekilmesi

• Uçuş sonrası ham verilerin alınması

• Elde edilen ham verilerin Pix4d programına girilmesi

• YKN değerlerinin ve dengeleme parametrelerinin girilmesi

• Yazılımda gerekli ayarlamaların yapılması ve verilerin işlenmesi

• Sonuç ürünlerinin (Nokta bulutu, Ortofoto, 3D arazi modeli, vb.) elde edilmesi ve incelenmesi.

 

 

 


Tüm »


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2018 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.