MESLEKİ AÇILIMLAR KURULTAYI ARAZİ YÖNETİMİ ALANINDAKİ YÖNELİMLER ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI YAPILDI

Arazi Yönetimi Alanındaki Yönelimler Çalışma Grubu toplantısı 10 Ekim 2017 tarihinde Şube Toplantı salonumuzda gerçekleştirildi

7-8-9 Aralık 2017 tarihinde yapılacak olan ve sekretaryasını şubemizin yürüttüğü Mesleki Açılımlar Kurultayı alt çalışma gruplarından Arazi Yönetimi Alanındaki Yönelimler Çalışma Grubu toplantısı 10 Ekim 2017 tarihinde Şube Toplantı salonumuzda gerçekleştirildi.


Yukarı Çık