HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLARI VE ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

11 Kasım Cumartesi günü Ankara Raymar Hotel`de Harita/Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanları ve meslek camiamızın özel sektör temsilcileri ile bir araya gelinerek "Uygulamalı Zorunlu Mühendislik Eğitimi" konusu özelinde bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya; Odamız Genel Başkanı Ertuğrul Candaş ve yönetim kurulu üyeleri, halihazırda öğrenci alan ve eğitim vermekte olan Harita/Geomatik Mühendisliği bölümlerinin bölüm başkanları, HKMO özel sektör komisyonu başkanı Muhittin İpek ve özel sektör temsilcileri katıldılar.

Toplantıda, 2547 sayılı YÖK kanununa eklenerek 01.07.2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan geçici 74. Madde kapsamında "Yükseköğretim Kurulu, 1/1/2023 tarihine kadar Devlet yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde fen ve mühendislik bilimleriyle sınırlı olmak üzere, öğrencilerin öğrenimlerinin son yılında bir yarıyılı özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, araştırma altyapılarında, Ar-Ge merkezlerinde ya da sanayi kuruluşlarında uygulamalı eğitimle tamamlamalarını zorunlu kılmaya, uygulamalı eğitimin zorunlu kılınacağı bölümleri belirli yükseköğretim kurumlarıyla ve/veya belirli fakülte ya da bölüm ve programlarla sınırlı tutmaya yetkilidir."  Maddesinin mesleğimize ve üniversitelere yansıması ele alındı. Henüz bir yönetmelik ya da uygulama yönergesi bulunmayan madde ile ilgili olarak, uygulamalı mühendislik eğitiminin uygulanabilirliği, bölümlerimizin bu konudaki görüşleri, müfredatın nasıl şekillenmesi ve dağıtılması gerektiği, mesleğimize ve öğrencilere ne ölçüde faydalı olabileceği, özel sektörün bu sürece nasıl dâhil olması gerektiği, alt yapı eksikleri, çekinceler ve temenniler dile getirildi. Ayrıca bölüm başkanları tarafından kendi üniversiteleri özelinde gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları konusunda bilgiler paylaşıldı.

Mesleğimizin korunması, eğitim öğretim düzeyinin iyileştirilmesi ve yürürlüğe giren yasa kapsamında uygulamaya geçilmeden önce eksikliklerin ve çekincelerin giderilmesi için HKMO olarak süreç takip edilecek, HKMO bünyesinde kurulan Harita/Geomatik Müh. bölüm başkanları konseyi bu konuya dair çalışmalar yürütecek, konu yetkili mercilere taşınacak ve TMMOB çatısında da ilgili meslek odalarıyla birlikte gerekli çalışmalar yürütülecektir.

Katkı ve katılım sağlayan bölüm başkanlarımıza ve özel sektör temsilcilerimize teşekkürlerimiz sunarız.

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
KASIM 2017 

Yukarı Çık