2017/3 SAYILI GENELGE HAKKINDA DUYURU

Sayı : 1/G99-1741             14/11/2017

Konu: 2017/1 Sayılı Genelge Değişikliği Hk.

 

 GENELGE

2017/3

TMMOB

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Bilindiği üzere, "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği" 03.07.2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, Yönetmeliğin Geçici 3. Maddesi 03.07.2017 tarihinde diğer maddeleri ise 01.10.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Anılan Yönetmelik ile 02.11.1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 01.10.2017 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

"Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği"nin yürürlüğe girmesiyle Oda Yönetim Kurulumuzun 23.01.2017 tarihli ve 40/717 sayılı kararıyla 30.01.2017 tarihinde yayımlanan 2017/1 sayılı Genelge`nin Ek-2 ve Ek-3`ünde yer alan ve Tip_2 ve _Tip_3 sözleşmelerin eki Oda Sicil Kayıt Belgelerindeki "3 Nisan 2012 tarih ve 28253 sayılı, 14 Nisan 2012 tarih ve 28264 sayılı resmi gazetelerde değişikliği yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği`nin" ibaresinin "3 Temmuz 2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği`nin" şeklinde değiştirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu kapsamda; iş bu Genelgemizin Oda Yönetim Kurulumuzun 06.11.2017 tarihli ve 73/1486 sayılı kararıyla yayımlanmasına karar verilmiştir.

1. 30.01.2017 tarihli ve 1/G99-220 sayılı "Mesleki Faaliyet Denetimi Uygulaması" konulu 2017/1 numaralı Genelge`nin Ek-2`si ve Ek-3`ü iş bu Genelge ekinde sunulduğu şekliyle değiştirilmiştir.

2. Bu Genelge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

 

Ayhan ERDOĞAN

Yönetim Kurulu a.

Genel Sekreter

 

EKLER :

Ek-1: (Tip_2) Yapı Aplikasyon Projesi Ve Uygulaması Hizmetleri İçin Proje Müellifi İle İşveren Arasında Sözleşme Eki (SHKM Büroları Oda Sicil Kayıt Belgesi /Müellif Belgesi)

Ek-2: (Tip_3) Yapı Aplikasyon Projesi Ve Uygulaması Denetimi Hizmetleri İçin Fenni Mesul İle İşveren Arasında Sözleşme Eki (SHKM Büroları Oda Sicil Kayıt Belgesi /Fenni Mesul Belgesi)

 

DAĞITIM :

Gereği : -  Şube Yönetim Kurulları

    -  Merkeze Bağlı Temsilcilikler

    -  Tüm Temsilcilikler ve MDU Birimleri

 

 Dosyalar

Ek-1: (Tip_2) Yapı Aplikasyon Projesi Ve Uygulaması Hizmetleri İçin Proje Müellifi İle İşveren Arasında Sözleşme Eki (SHKM Büroları Oda Sicil Kayıt Belgesi /Müellif Belgesi) (4014 KB) (13.11.2017 18:44:12)

Ek-2: (Tip_3) Yapı Aplikasyon Projesi Ve Uygulaması Denetimi Hizmetleri İçin Fenni Mesul İle İşveren Arasında Sözleşme Eki (SHKM Büroları Oda Sicil Kayıt Belgesi /Fenni Mesul Belgesi) (5640 KB) (14.11.2017 10:29:26)

Yukarı Çık