HKMO ANKARA ŞUBE 12. DÖNEM YÖNETİM KURULU OLARAK ANKARA RAYMAR OTEL’DE ÜCRETLİ ÇALIŞAN HARİTA MÜHENDİSLERİ ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ.

     HKMO Ankara Şube 12. Dönem Yönetim Kurulu olarak Ankara Raymar Otel‘de Ücretli Çalışan Harita Mühendisleri Çalıştayı düzenlendi.
 
     Çalıştayın ilk gününde çalışma grupları oluşturularak daha önce yapılan üye profil anketi üzerinden ücretli çalışanların hem iş hem de sosyal hayatları hakkında genel raporlamalar yapıldı ve en çok karşılaşılan problemler tespit edilerek bunlara karşı HKMO çatısı altında nasıl mücadele edilebileceğine dair fikirler üretildi.
 
     Çalıştay ikinci gününde panel bölümüyle devam etti. Panelde bizlere şube avukatımız Sercan ARAN, Disk‘ten sendika uzmanı Umar KARATEPE ve şube saymanımız Hüseyin ARKAN sunumlarını gerçekleştirdiler. Şube başkanımız Recep VADİ açılış konuşmasının ardından sözü Umar KARATEPE aldı ve ‘‘Güvencesizlik Kıskacında Emek ve Mühendisler‘‘ başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. İşçi sınıfı ve Mühendislerin temel olarak problemlerinin birbiriyle aynı olduğunu ve bu sınıfların birbirlerinden ayrı olarak ele alınamayacağını değerlendiren KARATEPE dünyada işçi sınıfı mücadelelerinden örneklerle sunumunu tamamladı. Ardından sözü alan şube avukatımız Sercan ARAN çalışma yaşamında haklarımız ile ilgili bilgilendirmelerde bulunurken iş hayatında karşılaşılacak problemlerle hukuksal mücadelenin yollarını ve genellikle doğru bilinen ancak hukuksal olarak doğruluğu olmayan olayların örnekleriyle sözlerini sonlandırdı. Ardından sözü alan şube saymanımız Hüseyin ARKAN ise bütün bu konuşmaları bir çatı altında toplayarak biz Harita Mühendislerinin yaşadığı sorunları ve bugünlere hangi evrelerle geldiğini anlatan konuşmasının ardından katılımcılarla soru-cevap bölümüne geçildi ve panel sonlandırıldı.

     Bizlerle çalıştay sürecinde birlikte olan konuşmacılarımıza, farklı şubelerden gelen katılımcılarımıza ve üyelerimize çok teşekkür eder yapılacak yeni çalışmalarda tekrardan birlikte olmayı dileriz. Çalıştayın sonuç bildirgesi önümüzdeki günlerde yayınlanacaktır.


Yukarı Çık