ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  18 Aralık 2017, Pazartesi

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

ANA SAYFA Şube Giriş Sayfası

    Şube Yönetim Kurulu

    Şube Tarihçesi

    Şube Çalışanları

    Hukuk Birimi

    Büro İşlemleri

    Temsilcilikler

    İşyeri Temsilcileri

    Komisyonlar

    Çalışma Grupları

    Mesleki Denetim Görevlileri

    Çalışma Programı

    Çalışma Raporu

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    İş Yaşamı Duyuruları

    Evlilik Duyuruları

    Yeni Doğan Duyuruları

    Yitirdiklerimiz

    MİSEM Eğitimleri

 
 

Son Çıkan Yayınlar

 
 » ŞUBE BÜLTENİ

İSTANBUL ŞUBE BÜLTENİ
SAYI: 2017-1

 

Tüm Şube Bültenleri
 

» ŞUBE KİTAPLARI

ADLİ VE İDARİ YARGI BİLİRKİŞİLİĞİNDE HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ
ALİŞİR ÖZPERÇİ MAHMUT GÜLTEKİN RECEP BAKİ MUHAMMET AFŞİN ALTINÖZ

Tüm Şube Kitapları

  

MESLEKİ AÇILIMLAR KURULTAYI`NDA BULUŞUP YOL HARİTAMIZI ÇİZİYORUZ!

    Yayına Giriş Tarihi: 22.11.2017  Güncellenme Zamanı: 28.11.2017 09:18:01  Yayınlayan Birim: İSTANBUL ŞUBE  
 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası mesleki alanda yaşanan gelişim dinamiklerini 7-8-9 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul’da düzenleyeceği Mesleki Açılımlar Kurultayında ele alıyor. http://www.hkmo.org.tr/etkinlikler/mesleki/ Şube Başkanımızın çağrısına https://youtu.be/HpUu5xv5nmE linkinden ulaşabilirsiniz.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası mesleki alanda yaşanan gelişim dinamiklerini 7-8-9 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul‘da düzenleyeceği Mesleki Açılımlar Kurultayında ele alıyor.

http://www.hkmo.org.tr/etkinlikler/mesleki/

Şube Başkanımızın çağrısına https://youtu.be/HpUu5xv5nmE  linkinden ulaşabilirsiniz.

Değerli Meslektaşımız,

Teknolojide yaşanan ilerlemeler mühendislik disiplinleri üzerinde son yıllarda önemli bir etki ve değişim yaratmış, farklı alt uzmanlık alanlarının ortaya çıkmasına neden olmuş, disiplinlerarası birlikte çalışma süreçlerinin ağırlığını önemli oranda artırmıştır. Yaşanan bu değişimin ve ortaya çıkan dinamiklerin en çok etkilediği disiplinlerden birisi de Harita/Geomatik Mühendisliği olagelmiştir. Bu değişim dinamiği, ülkemizin öznel koşullarında geçmişten günümüze tartışılan bir dizi soruna yeni başlıklar eklenmesine neden olmuş, bu dinamik sürece ilişkin somut ve uzun erimde uygulanabilir nitelikte politikaların geliştirilmesi ve yaşama geçirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası gerek genel kurullarında, gerekse gerçekleştirdiği mesleki bilimsel ve teknik etkinliklerde var olan gelişim dinamikleri ile yaşanan sorunların ele alındığı ve olası hedeflerin ortaya konulduğu politikaları tartışmaya açmaya özen göstermiştir. 14-15 Aralık 2002 tarihlerinde Ankara‘da gerçekleştirilen Mesleki Sorunların Tartışılması ve Geleceğe Yönelik Politikaların Belirlenmesi Kurultayı salt bu başlık üzerine odaklanan bir etkinlik olarak ön plana çıkmıştır. Bu etkinliğin gerçekleşmesinden bu yana aradan geçen zaman diliminde mesleğimizde önemli bir dizi değişim yaşanmıştır. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği‘nin yürürlüğe girmesi, TUSAGA-Aktif sisteminin devreye girmesi, yenileme kadastrosu çalışmalarının hız kazanması, arazi yönetiminin arsa düzenlemeleri, taşınmaz değerleme ve kentsel dönüşüm gibi farklı alanlarındaki gelişmeler, LİHKAB‘ların faaliyet yürütmeye başlamaları, lazer tarama ya da LIDAR tekniklerindeki ilerlemeler, insansız hava araçlarının giderek yaygınlaşan kullanımı, bulut teknolojisi ve internet uygulamalarında yaşanan hızlı değişim aradan geçen 15 yıllık zaman dilimindeki gelişmelere örnek olarak verilebilir. Gelişmeler salt teknolojinin yarattığı değişimle sınırlı kalmamış, Harita/Geomatik Mühendisliği lisans programlarının sayıları giderek çoğalmış, istihdam alanına yönelik kaygılar daha da boyutlanmaya başlamıştır. 2002 yılında yaklaşık 7800 üyeye sahip olan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası‘nın üye sayısı 2017‘ye gelindiğinde bu sayının iki katına ulaşmış durumdadır. Bu durum Odamızın örgütlenme modelinin de gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Özetle Harita Mühendisliği disiplini büyüyen, bir yandan geleneksel uygulama alanlarını sürdürürken diğer yandan farklı alanlarda da çalışmalar yürütmeye başlayan, ayrıca diğer disiplinlerle çok farklı konularda ortak çalışmaları olan bir disiplin haline gelmiştir. Yaşanan bu değişim dinamiğine refleks olarak kısa, orta ve uzun erimli meslek politikalarının geliştirilmesine kolektif bir biçimde odaklanmaları geleceğimiz için önemli ve değerlidir. Bu politikaların geliştirilmesi kuşkusuz var olan durumun ve sorunların nesnel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi üzerinde şekillenecek; teknik, ekonomik, kültürel, sosyal, kısaca her ölçekteki faaliyetin mesleğimiz açısından doğru ve derinlemesine değerlendirilmesi önem taşıyacaktır.

Bu çerçevede, Odamız tarafından Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi‘nin yürütücülüğünde Mesleki Açılımlar Kurultayı başlığı altında 7-8-9 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul‘da bir kurultay düzenlenecektir. Düzenlenen bu etkinliğin ülkemizde Harita Mühendisliği disiplininin tüm unsurlarının katkılarıyla gerçekleştirilmesi, olabildiğince tüm unsurların farklı platformlarda Kurultay öncesinde yürütecekleri tartışma ve değerlendirmelerle etkinliğe zenginlik katmaları kuşkusuz tüm meslektaşlarımızın temel beklentisidir.

7-8-9 Aralık 2017tarihlerinde İstanbul‘da, Şişli Belediyesi Nazım Hükmet Kültür ve Sanat Evi‘nde düzenlenmesi düşünülen "Mesleki Açılımlar Kurultayı"na yönelik olarak aşağıda listelenen sekiz çalışma grubu oluşturulmuştur:

•Eğitim Sorunlarımız ve Politikalar Çalışma Grubu

•Kamu Kurumlarındaki Yeniden Yapılanma Çalışma Grubu

•Yerel Yönetimler Çalışma Grubu

•Özel Sektör Sorunları ve Yeniden Yapılanma Çalışma Grubu

•Ücretli Çalışanlar Çalışma Grubu

•HKMO Örgütlülüğü ve Üye İlişkileri Çalışma Grubu

•Arazi Yönetimi Alanındaki Yönelimler Çalışma Grubu

•Teknolojinin Mesleğe Uyarlamaları Çalışma Grubu

Bu kurultay sektörün tüm sorunlarının tartışılacağı bir etkinlik olamayacaktır kuşkusuz. Ancak temel konular ve alt başlıkların etkin bir biçimde tartışılması ve genel bir çerçeve çizilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle ana başlık olarak belirlenen konularda yukarıda sıralanan çalışma grupları yapacakları ön hazırlıklar ve Odamızın farklı organlarınca düzenlenen etkinliklerde sağlanacak katkılarla birer rapor oluşturacak, oluşturulacak rapor kurultayda sunularak tartışılacak ve olgunlaştırılacaktır.

Siz değerli Üyelerimizin kurultayımıza yönelik sağlayacağı her türlü katkıyı değerli gördüğümüzü, bu süreçte düzenlenecek etkinliklere sağlayacağınız katkıları önemsediğimizi, Kurultay sürecinde sizi de aramızda görmekten onur ve mutluluk duyacağımızı ifade etmek isteriz. Mesleki açılımlarımızın ortaya konulmasıyla ilgili olarak yukarıda belirtmeye çalıştığımız konu başlıklarında Odamız organlarının düzenleyeceği etkinliklere katılarak kurultay hedeflerimizin gerçekleştirilmesine katkı sağlayabileceğiniz gibi, görüş, düşünce ve önerilerinizi kurultay etkinliğimize dek msk2017@hkmo.org.tr adresine göndererek paylaşabilirsiniz.

 

TMMOB

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

MESLEKİ AÇILIMLAR KURULTAYI

"Yol Haritamızı Çiziyoruz"

İstanbul, 7-8-9 Aralık 2017

 

                         ŞİŞLİ BELEDİYESİ NAZIM HİKMET KÜLTÜR VE SANAT EVİ

                              Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi

                         Halide Edip Adıvar Mah. Boru Çiçeği Sok. No:2 Şişli/İstanbul

 

PROGRAM

1. GÜN_7 ARALIK 2017 PERŞEMBE

13.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI

13.30-18.00 BİZLERİ BEKLEYEN GELECEK PANELİ

Yürütücü                : Prof. Dr. Ruşen KELEŞ

Konuşmacılar         : Prof. Dr. Afşar TİMUÇİN

                                Prof. Dr. Çağatay KESKİNOK

                                Doç. Dr. Kurtar TANYILMAZ

                               Yrd. Doç. Dr. Güven Gürkan ÖZTAN

                                Yrd. Doç. Dr. Caner GÜNEY

18.00-19.30 KOKTEYL

2. GÜN_8 ARALIK 2017 CUMA

09.30 YÜRÜTME KURULU BAŞKANININ ÇALIŞMA YÖNTEMİ AÇIKLAMALARI

09.45-11.15 EĞİTİM SORUNLARIMIZ VE POLİTİKALAR

09.45-10.15 Taslak Raporun Sunulması

10.15-11.15 Taslak Raporun Tartışılması

11.15-11.30 ARA

11.30-13.00 KAMU KURUMLARINDA YENİDEN YAPILANMA ÇALIŞMA GRUBU

11.30-12.00 Taslak Raporun Sunulması

12.00-13.00Taslak Raporun Tartışılması

13.00-13.45 YEMEK ARASI  

13.45-15.15 YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMA GRUBU

13.45-14.15 Taslak Raporun Sunulması

14.15-15.15 Taslak Raporun Tartışılması

15.15-15.30 ARA

15.30-17.00 TEKNOLOJİNİN MESLEĞE UYGULAMALARI ÇALIŞMA GRUBU

15.30-16.00 Taslak Raporun Sunulması

16.00-17.00 Taslak Raporun Tartışılması

3. GÜN_9 ARALIK 2017 CUMARTESİ

09.30-11.00 ARAZİ YÖNETİMİ ALANINDAKİ YÖNELİMLER ÇALIŞMA GRUBU

09.30-10.00 Taslak Raporun Sunulması

10.00-11.00 Taslak Raporun Tartışılması

11.00-11.15 ARA

11.15-12.45 HKMO ÖRGÜTLÜLÜĞÜ VE ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMA GRUBU

11.15-11.45 Taslak Raporun Sunulması

11.45-12.45 Taslak Raporun Tartışılması

12.45-13.30YEMEK ARASI

13.30-15.00 ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR ÇALIŞMA GRUBU

13.30-14.00 Taslak Raporun Sunulması

14.00-15.00 Taslak Raporun Tartışılması

15.00-15.15 ARA

15.15-16-45 ÖZEL SEKTÖR SORUNLARI VE YENİDEN YAPILANMA ÇALIŞMA GRUBU

15.15-15.45 Taslak Raporun Sunulması

15.45-16.45 Taslak Raporun Tartışılması

16.45-18.00 FORUM

Yürütücü Prof. Dr. Rahmi Nurhan ÇELİK

18.00 KAPANIŞ


İstanbul Şube Kaynaklı Gündem »
Tüm Gündem »


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2017 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.