DUYURU!

Bilirkişilik Yapacak Üyelere Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarında Uzmanlık Belgesi Verilmesi Hk.

Bilirkişilik için temel eğitim belgesi almış ve bilirkişilik yapmak üzere Bilirkişilik Bölge Kurullarına müracaat edecek olan üyelerimizin ibraz etmesi gereken belgelerden biri olarak sayılan uzmanlık belgeleri, meslek alanlarımızı ilgilendiren ve aşağıda belirtilen ana uzmanlık alanları için Şube ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerimizce verilmeye başlanmıştır.

Mesleğimizle ilgili uzmanlık alanlarına dair en az 5 (Beş) yıl içerisinde fiili mesleki tecrübesi olan, uzmanlık konularında bilgili, birikimli ve uygulama tecrübesine sahip üyelerimizin bu temel şartlara sahip olduklarını belgelemeleri ve destekleyici dokümanlarla yazılı talep etmeleri halinde Odamızın yapacağı değerlendirme sonucunda yeterli görülenlere 1 (Bir) yıl geçerli olmak üzere "Bilirkişilik Uzmanlık Belgesi" verilecektir.

Belgelerin verilmesinde aranacak genel şartlar şu şekildedir.

  • Faal Oda üyesi olmak (Emekli ya da istifa durumda olanlar faal üye olarak kabul edilmeyecektir. Bu durumda olanlar tekrar aktif üye olmak zorundadır).
  • Oda aidat borcu bulunmamak.
  • Uzmanlık alanına ilişkin en az 5 (Beş) yıl fiili mesleki deneyime sahip olmak ve belgelemek.

Özel şartlar ve diğer gereksinimler hakkında bilgi ve gereği için Şube ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerimize başvurulması gerekmektedir.

Harita Mühendisliği Temel Uzmanlık Alanları aşağıdaki gibidir.

      1. Kadastro
      2. Tapu ve Mülkiyet
      3. İmar Uygulamaları
      4. Arazi Toplulaştırması
      5. Harita ve Harita Bilgileri Üretimi
      6. Kartografya
      7. Kentsel Dönüşüm
      8. Mühendislik Ölçmeleri
      9. Ölçme Değerlendirme Jeodezi ve Navigasyon
      10. Kamulaştırma
      11. İş Sağlığı ve Güvenliği
      12. Fotogrametri ve Uzaktan Algılama
      13. Mühendislik Yapılarının Etüdü ve Projelendirilmesi
      14. Coğrafi Bilgi Sistemleri

Bilgilerinize sunarız.


TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
ARALIK 2017

Yukarı Çık