ÜLKEMİZDEKİ HARİTA / GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE DAİR ACİL TALEPLERİMİZ YÖK’E İLETİLDİ

Odamızca, Mesleki Açılımlar Kurultayı kapsamında; Ülkemizdeki Harita/Geomatik Mühendisliği faaliyetlerinin daha verimli ve etkin olması, mesleğin geleceği ve geleceğe yönelik yeni açılımların yapılması için, Harita/Geomatik Mühendisliği eğitim-öğretimi, lisans - lisansüstü eğitim-öğretim programları, öğretim üyeleri, öğrenciler, laboratuvarlar ve teknolojik gelişmeler, araştırma ve yayın çalışmaları, üniversite sektör/sanayi ilişkileri, mezunlar, yeni açılan ve alt yapısı eksik olan bölümler, mesleğimizin geleceğine eğitim-öğretim süreçlerinin yansımaları ve çözüm önerilerine ilişkin sorunlar ele alınmış, Mesleki Açılımlar Kurultayı Eğitim Sorunlarımız ve Politikaları Çalışma Grubu tarafından detaylı bir çalışma yapılarak kurultayda üyelerimize sunulmuş,  salondaki öneriler de dikkate alınarak kapsamlı bir rapor haline getirilmiştir.

Bu çalışmadan yola çıkılarak, Mesleğimizin korunması, daha çağdaş ve nitelikli eğitim olanaklarının sunulması, nitelikli mühendislerin yetişmesi, buna bağlı olarak daha nitelikli iş üretimlerinin ortaya konması, ülkemizin kalkınması, sosyal dengelerin iyileştirilmesi ve işsizlik sorunlarının önüne geçilmesi için, Odamızca kısa vadede atılması gereken adımları ve somut önerilerimizi içeren bir yazı hazırlanmış, 08.01.2017 tarih ve 3/B15-39 sayı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmuştur.

İlgili yazı ekte sunulmakta olup, üyelerimizin bilgilerine sunarız.

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
OCAK 2018Dosyalar

HKMO 08.01.2018 tarih ve 3/B15-39 sayılı yazısı (315 KB) (17.01.2018 11:08:03)

Türkiye’de Harita/Geomatik Mühendislik Eğitimi Raporu (501 KB) (17.01.2018 09:54:51)

Yukarı Çık