HARİTA / GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HAKKINDA

Sayı : 3/B15-39                                                                                                             08/01/2018

Konu : Harita / Geomatik Mühendisliği  
           Bölümü Hk.

 

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
ANKARA

Odamız tarafından, Ülkemizdeki Harita/Geomatik Mühendisliği faaliyetlerinin daha verimli ve etkin olması, mesleğimizle ilgili yaşanan sorunların, mesleğimizin tüm paydaşlarıyla birlikte aşılması, geleceğe yönelik yeni açılımların yapılması ve öngörülen sorunlara karşı tedbirlerin alınması amacıyla, 7-8-9 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul‘da Mesleki Açılımlar Kurultayı gerçekleştirilmiştir.Kurultay, çeşitli kamu kurum ve kuruluşu çalışanları, üniversite öğretim üyeleri, özel sektör çalışanları, Odamız Şube ve Temsilciliklerinden katılan çok sayıda üyemizin katkı ve katılımlarıyla başarıyla sonuçlandırılmıştır.

Kurultay kapsamında meslek alanlarımıza ve sorunlara göre 8 çalışma grubu oluşturulmuştur. Oluşturulan çalışma grupları arasında yer alan "Eğitim Sorunlarımız ve Politikaları Çalışma Grubu"; ülkemizde Harita/Geomatik Mühendisliği eğitim-öğretimi, lisans - lisansüstü eğitim-öğretim programları, öğretim üyeleri, öğrenciler, laboratuvarlar ve teknolojik gelişmeler, araştırma ve yayın çalışmaları, üniversite sektör/sanayi ilişkileri, mezunlar, yeni açılan ve alt yapısı eksik olan bölümler, mesleğimizin geleceğine eğitim-öğretim süreçlerinin yansımaları ve çözüm önerilerine ilişkin taslak rapor hazırlamış olup, Kurultay‘da sunulan taslak Rapor üzerine katılımcılar görüş ve önerilerini bildirmişlerdir.

Kurultay‘da sunulan taslak rapor ve katılımcıların görüşleri Odamızca değerlendirilmiş olup, üniversitelerde Harita/Geomatik Mühendisliği eğitimi üzerine Odamızca bir rapor hazırlanmıştır.Raporun bir örneği ekte sunulmakta olup,

Bilgi ve gereğini dileriz.

Saygılarımızla.

 

 Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.
   Genel Başkan

 

EK : - Türkiye‘de Harita / Geomatik Mühendislik Eğitimi Hakkında
         TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Raporu.Dosyalar

Türkiye’de Harita/Geomatik Mühendislik Eğitimi Raporu (501 KB) (18.01.2018 11:51:42)

Yukarı Çık