BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMLERİ

Şubemiz tarafından 14 - 15 - 21 - 22 Nisan 2018 10.00-17.00 saatleri ve 24 - 25 - 26 - 27 Nisan 2018 15.00-22.00 saatleri arasında Bilirkişilik Temel Eğitimleri Düzenlenecektir.

Bilirkişilik Kanunu kapsamında "Bilirkişilik Yönetmeliği" 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete‘de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte belirtildiği gibi bilirkişilik başvurusu yapacak kişiler için "Temel Bilirkişilik Eğitimi" zorunlu hale getirilmiş ve Odamız 16/10/2017 tarihinde "Temel Bilirkişilik Eğitimleri" konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiştir.

İlgili kanun ve yönetmeliklerce bilirkişi olma özelliklerine haiz ve beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler başvuru yapabilmektedir.

Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı‘nın 11.08.2017 tarihli 169 Sayılı Genelgesine göre;

Temel eğitim, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere en az 24 ders saatinden oluşmakta, bir sınıfta en fazla 24 kişi olmak üzere düzenlenebilmekte, yine yönetmelik gereğince derslerin 1/12‘sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilmektedir. (Sağlıkla ilgili rapor veya diğer engeller devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.)

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, en fazla 24 kişilik gruplar şeklinde düzenlenebilen Temel Bilirkişilik Eğitimi Şubemiz eğitim salonunda bir eğitim 4 gün olmak üzere (19 Mayıs Mah. Samanyolu Sok. Onur Apt. No:106 Kat:2 Şişli/İstanbul) düzenlenmektedir.

 • 14-15-21-22 Nisan 2018 (Cumartesi-Pazar) günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında Hukukçu Doç. Dr. Öz Seçer ve Harita Mühendisi Mehmet Kutlu eğitmenliğinde,
 •  24-25-26-27 Nisan 2018 (Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma) günlerinde 15.00-22.00 saatleri arasında Hukukçu Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız ve Harita Mühendisi Alişir Özperçin eğitmenliğinde,

ve yazımız ekinde yer alan program çerçevesinde olmak üzere iki eğitim programı açılacak, eğitim sonunda katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecek ve eğitimler başvuru yoğunluğuna göre tekrarlanacaktır.  

Bilirkişilik Temel Eğitimi almak isteyen üyelerimizin en geç 6 Nisan 2018 Cuma günü 18:00‘a kadar Şubemize (istanbul@hkmo.org.tr) katılım taleplerini ve hangi eğitime katılmak istediklerini (hafta sonu veya hafta içi) belirten bir mail atmaları gerekmektedir.  

Kayıtlar başvuru sırasına göre değerlendirilecek, ön kayıt başvurusunda bulunacak üyelerimizin daha sonra gönderilecek hesap numarasına eğitim ücretlerini ve varsa aidat borçlarını belirtilen tarihe kadar yatırması ile kesin kayıt gerçekleştirilmiş olacaktır. Ön kayıt yaptırmış olan üyelerimizin süresi içerisinde kayıt ücretlerini yatırmamaları halinde yedekteki meslektaşlarımız sırayla kesin kayıt işlemleri için aranarak kayıtları yapılacaktır.

EĞİTİME KATILACAK ÜYELERİMİZİN

Geçmiş yıllara ait aidat borcunun olmaması,

Üyenin cezalı durumda olmaması gerekmektedir.

EĞİTİM ÜCRETİ

TMMOB`ye bağlı Oda Üyelerine                                                       600,00.-TL (KDV Dahil)

TMMOB`ye bağlı Oda Üyesi Olmayanlar ve diğer katılımcılar          750,00.-TL (KDV Dahil)

 

EĞİTİM MERKEZİ

HKMO İSTANBUL ŞUBESİ

19 MAYIS MAH. SAMANYOLU SOK. ONUR APT. NO:106 KAT:2 ŞİŞLİ/İSTANBUL

EĞİTİM İÇERİĞİ

BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

 • Türk yargı teşkilatı
 • Yargısal faaliyet içinde yer alan süjeler
 • Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

 • Bilirkişinin Nitelikleri
 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
 • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
 • Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

 • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu
 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi
 • Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI

 • Oy ve Görüşün Sunulması
 • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

BÖLÜM 5: UYGULAMA

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

 

HKMO İstanbul Şubesi

25. Dönem Yönetim Kurulu 

 

Ek: Hafta İçi ve Hafta Sonu Temel Bilirkişilik Eğitim Programı

Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı‘nın 11.08.2017 tarihli 169 Sayılı Genelgesine göre;

(1) Bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınır.

(2) Temel eğitimin verilmesinde yüz yüze eğitim yöntemi uygulanır.

(3) Temel eğitim, EK-l‘de belirtilen on sekiz saati teorik ve altı saati uygulamalı olmak üzere en az yirmi dört ders saatinden oluşur. Her bir ders saati 50 dakikadır. Dersler arası dinlenme süresi 10 dakikadan az olamaz. Blok ders yapılamaz. Bir günde altı ders saatinden fazla eğitim verilemez. Eğitim kuruluşları, Bilirkişilik Daire Başkanlığının uygun görüşü ile temel eğitim ders saatini artırabilirler.

(4) Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, bilirkişinin uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar.  

(5) Uygulama eğitimi; UYAP Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.

(6) Temel eğitim, en fazla iki hafta içinde tamamlanmak zorundadır.

(7) Temel eğitime katılmak zorunlu olup eğitim kuruluşlarınca, katılımcıların derslere devam durumunu gösterir çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12‘sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir. Sağlıkla ilgili rapor veya diğer engeller devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(8) Temel eğitim programı, bir sınıfta en fazla 24 katılımcı yürütülür.Dosyalar

Hafta Sonu Programı (116 KB) (09.04.2018 10:04:19)

Hafta İçi Programı (110 KB) (09.04.2018 10:04:52)

Yukarı Çık