İMAR AFFI KAPSAMINDA YAPI KAYIT BELGESİNE DAYALI ZEMİN TESPİT TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA MESLEKTAŞLARIMIZA DUYURU!

İMAR AFFI KAPSAMINDA YAPI KAYIT BELGESİNE DAYALI ZEMİN TESPİT TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA MESLEKTAŞLARIMIZA DUYURU!

DOSYA NO     : 9101-260                                          06.06.2018

KONU             : İMAR AFFI KAPSAMINDA YAPI KAYIT BELGESİNE DAYALI ZEMİN TESPİT TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA MESLEKTAŞLARIMIZA DUYURU!

 

Değerli Üyemiz, 

06.06.2018 tarih, 30443 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğin, meslek alanımızı ilgilendiren bazı ifadeleri hakkında bilgilendirme yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Tebliğin altıncı maddesinin, dördüncü fıkrasının, d bendinde; "Yapı Kayıt Belgesi ile zemin ve mimari proje uyumunu gösteren özel harita mühendislik büroları veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAB) tarafından düzenlenmiş olan zemin tespit tutanağı,"ifadesi yer almaktadır. Zemin tespit tutanağı düzenlenirken; 

1-      Meslektaşlarımıza hem zemin hem de mimari projenin uygunluğunun belirlenmesi görevi verildiğinden, mutlaka yerinde binanın vaziyet planının, toplam inşaat alanının ve gerekirse kaçak alanların rölevesinin çıkarılması gerekmektedir. Bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan değerler ile yapı kayıt belgesi düzenlenirken bildirilen değerler arasında fark çıkarsa, bu bedel tebliğin onuncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği ilgilisinden tahsil edilecektir. 

Harçların eksik yatırılmasından doğacak uyuşmazlıklarda, meslektaşlarımızın zarar görmemesi için özellikle zemin tespitive inşaat alanlarının hassasiyetle ölçülmesi gerekmektedir. 

2-      Serbest çalışan meslektaşlarımız, Odamızın yayımlayacağı birim fiyatlara, lisanslı büro sahibi meslektaşlarımız da TKGM`nün birim fiyatlarına uyarak, mesleki faaliyet denetimlerini de yaptırmak suretiyle, zemin teslim tutanaklarını düzenlemelidirler. 

Odamız ve TKGM`nin yayımlayacağı birim fiyatlarının da aynı olması konusunda çalışma yapılmalıdır. 

3-      "(d) bendinde belirtilen zemin tespit tutanağını hazırlayan mühendisler bu belgelerin içeriklerinin doğruluğundan yapı malikleri ile birlikte hukuken sorumludur." ifadesine dayalı olarak tebliğin onuncu maddesinin ikinci fıkrasında TCK 206`ya göre, yalan ve yanlış beyanda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtilmiştir. 

"TCK Madde 206- (1) Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır." 

4-      Odamız ve TKGM tarafından yayımlanabilecek teknik uygulama talimatları dikkatle takip edilmelidir.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla.

 

Yaşar BELEN

Şube Yönetim Kurulu a.

Şube Sekreteri

 


  

 


Yukarı Çık