TAPU PLANLARI TÜZÜĞÜ TASLAĞI TKGM'YE SUNULDU

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1003 üncü Maddesinde hazırlanması öngörülen Tapu Planları Tüzüğü konusunda; Odamızın Sürekli Teknik Bilimsel Kadastro Komisyonu üyeleri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce görevlendirilen katılımcılar ile oluşturulan Çalışma Grubunca, yaklaşık 5 ay süren bir çalışma sonucunda hazırlanan Tapu Planları Tüzüğü Taslağı, Genel Gerekçe ve Madde Gerekçeleri birlikte 12/05/2005 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne sunulmuştur.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde bu amaçla yapılan ve başta TKGM Genel Müdürü Sn Zeki ADLI olmak üzere Genel Müdür Yardımcıları, çeşitli daire başkanları ve şube müdürlerinin katıldığı bu toplantıya Odamız adına Genel Başkanımız Hüseyin Ülkü, Genel Sekreter Cengiz DAĞDELEN, Kadastro Komisyonu Başkanmız Prof Dr. Hüseyin Erkan, Yönetim Kurulu Üyemiz Levent ÖZMÜŞ ve Kadastro Komisyonu üyemiz Yunus AKAY katılmışlardır.
Tüzük taslağı yazımında, 8 Eylül 1992 gün ve 21339 sayılı Resmi Gazetede Başbakanlık tarafından yayımlanan “Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmelik Tasarılarının Hazırlanmasına İlişkin Easlar” gözönünde tutulmuş olup, Tüzük tasarısının ilgili kurum kuruluşların ve Danıştay'ın görüşlerinden sonra Bakanlar Kurulu kararıyla yayımlanması beklenmektedir.

Odamız ev sahipliğinde hazırlanan Tapu Planları Tüzüğü Taslağı ile, geleneksel ölçme yöntemleri ve gelişen teknolojiye uygun olarak sayısal yöntemler kullanılarak üretilen ve bundan sonra da üretilecek olan tapu planlarının; Yenilerinin üretilmeleri, İzlenmeleri ve güncellenmeleri, Ülke koordinat sisteminde birleştirilmeleri, Sayısallaştırma ve bilgi teknolojilerine uyumlaştırılarak kurulacak mekansal bilgi sistemlerine uygun formatta oluşturulması, Üretim ve araziye uygulamada yetki ve sorumluluğun belirlenmesi, Aşivlenmeleri ve arşiv bilgi ve belgelerinin kullanıma sunulması, konuları düzenlenmiş olup bu tüzüğün, mülkiyet haklarının kurulmasında ve korunmasında hizmet kalitesinin artırılmasına, belirli bir bilgi ve belge standardının oluşturulması ile Tapu Kadastro Bilgi Sisteminin temelini oluşturacak mekansal bilgi sistemi için önemli katkılar sağlıyacağına inanıyoruz.

Saygılarımızla.

HKMO YÖNETİM KURULUDosyalar

Tapu Planları Tüzüğü Taslağı Genel Gerekçesi (16 KB)

Tapu Planları Tüzüğü Taslağı Madde Gerekçeleri (34 KB)

Tapu Planları Tüzüğü Taslağı (37 KB)

Yukarı Çık